Personalen på museet

Vi är cirka 50 personer som arbetar på Jönköpings läns museum inom olika arbetsområden. Vi är indelade i de tre enheterna:
- Kulturmiljö; arkeologi, byggnadsvård och konservering
- Dokumentation, samling och publik verksamhet
- Administration och service

Kontakta oss

Museets telefonväxel 036-30 18 00 eller mejla till info@jkpglm.se

Läs mer om våra öppetider och avvikande öppettiderpå nedanstående länk.
Öppettider >

När du vet vem du vill kontakta

Ring nedanstående direktnummer eller mejla – epostadressen är förnamn.efternamn@jkpglm.se

Våra ordinarie kontorstider är vardagar kl 8–17

Efternamn

Förnamn

Titel

Telefon

Andersson Lena kommunikatör 036-30 18 22
Berntsson Peter museitekniker samt fastighetsärenden 036-30 18 85
Börjesgård Britt-Marie byggnadsantikvarie 036-30 18 42
Ekre Ninni konservator 036-30 18 17
Fjällborg
Åza
museitekniker
036-30 18 62
Franzén
Anders
byggnadsantikvarie, fil.dr.
036-30 18 81
Franzén
Ådel Vestbö
fil.dr, kulturgeograf
036-30 18 13
Gonzalez
Conchi
fotograf
036-30 18 24
Gunnar
Morgan
museiassistent
036-30 18 76
Gustafsson
Jörgen
arkeolog
036-30 18 58
Hallman Patricia verksamhetsutvecklare 036-30 18 03
Jansson
Kristina
antikvarie/arkeolog
036-30 18 08
Jarefjäll Katali verksamhetsutvecklare 036-30 18 43
Johansson
Henrik
verksamhetsutvecklare arkiv
036-30 18 12
Kallerskog
Linnéa
1:e antikvarie, arkeolog
036-30 18 33
Kristoffersson
Karin
bibliotekarie
036-30 18 60
Källvant
Marie
enhetschef; verksamhetsstöd, HR
036-30 18 67
Lagerstrand
Lisbeth
museiassistent
036-30 18 50
Lindahl Anna verksamhetsutvecklare 036-30 18 28
Lindström
Iréne
kanslisekreterare
036-30 18 23
Magnussen
Ingela
ekonomichef
036-30 18 11
Magnusson
Sten
museiassistent
036-30 18 93
Muchin
Sergei
museichef
036-30 18 90
Munther
Liselotte
enhetschef; dokumentation,
samling och publika aktiviteter
036-30 18 29
Nero
Ann-Louise
museiassistent
036-30 18 55
Nordman
Ann-Marie
arkeolog
036-30 18 35
Nordström
Mikael
enhetschef; arkeologi, byggnadsvård och konservering
036-30 18 39
Nordström
Roger
IT-samordnare
036-30 18 56
Nordström
Susanne
arkeolog
036-30 18 31
Olsson
Margareta
byggnadsantikvarie
036-30 18 89
Ottosson Josefine verksamhetsutvecklare 036-30 18 71
Petersson
Sebastian
museitekniker
036-30 18 61
Pålenäs
Bibi
konservator
036-30 18 74
Ridderberg
Maria
verksamhetsutvecklare
036-30 18 21
Rosenquist
Gunnel
konservator
036-30 18 69
Rossler
Magnus
museiassistent     036-30 18 96
Stenmark Frida museivärd 036-30 18 91
Stålhammar
Anna
redaktör
036-30 18 37
Syrén
Niklas
museitekniker
036-30 18 09
Tidblom
Marita
museiassistent
036-30 18 32
Umiastowski
Dorotta
receptionist
036-30 18 73
Wengse
Christer
museiassistent
036-30 18 44
Ödeen Anna arkeolog 036-30 18 15