Museets historia

När ingenjör Algot Friberg inledde ett omfattande insamlingsarbete av föremål som berättade hembygdens historia, blev det grunden till det som så småningom skulle bli Jönköpings läns museums samlingar.

Med inköp och flyttning av Bäckaby kyrka 1901 till stadsparken i Jönköping och bildandet av Norra Smålands fornminnesförening samma år övergick det privata samlandet till något avsett för allmänheten. Friberg var under många år föreningens drivande kraft.

Den gamla fornminnesföreningen slogs 1937 samman med Jönköpings läns hembygdsförbund bildat 1931.

Tillsammans med Norra Smålands konstförening (som bildades 1927 och som mottagit en betydande donation från Georg och Hanna Pauli) beslöt man att verka för en gemensam byggnad för konst- och kulturhistoria i länet. En arkitekttävling utlystes och den unge arkitekten Gustav Lettströms förslag vann. Det dröjde dock till 1953 innan arbetet på det nya museet påbörjades och Lettströms museibyggnad invigdes 1956.

En gemensam byggnad för konst- och kulturhistoria

Norra Smålands fornminnesförening bildades i Jönköping 1901 med syfte att skapa en samling som berättar hembygdens historia. Redan på 1920-talet inleddes diskussionerna om en museibyggnad och när Norra Smålands konstförening bildades 1927 beslöt man att verka för en gemensam byggnad för konst- och kulturhistoria.

En rektangulär vit byggnad med många fönster. Vid byggnaden lyser gatlampor.

Arkitekt Gustav Lettströms vinnande förslag invigdes 1956.

Georg och Hanna Paulis donation 1937 initierade en arkitekttävlan, där de unga arkitekterna Gustav Lettström och Mats Linnman stod för det vinnande förslaget. Men på grund av bland annat ekonomiska skäl drog projektet ut på tiden och först 1953 kunde arbetet med det nya museet påbörjas, då på en ny tomt i kvarteret Diplomaten vid Fisktorget. Arkitekt Gustav Lettström omarbetade de ursprungliga ritningarna enligt de nya förutsättningarna.

1992 invigdes Jönköpings läns museums nya utställningsbyggnad, som förenades med den gamla genom en stor, ljus trapphall. Den nya byggnaden ritades av arkitekt Carl Nyrén, som vuxit upp i Jönköping.


En vägg av en vitt rektangulär byggnad. Byggnaden har många fönster.

 

En vägg av en vit rektangulär byggnad. På väggen står det Museum.

Gustav Lettströms byggnad

Gustav Lettströms byggnad är arkitektur i stram funkisstil med stora glasade partier i mellanvåningen. Den 6 juni 1956 invigdes museet, och byggnaden har därefter genomgått flera invändiga ombyggnationer för att ge rum för museets växande verksamhet. Den senaste genomfördes vid början av 1990-talet då utställningssalarna byggdes om till magasin, konservatorsateljé och tjänsterum. Arkitekt Carl Nyrén, själv uppvuxen i Jönköping, fick uppdraget att rita en ny byggnad för museets publika verksamhet.