Museet idag

En terrakottafärgad husvägg med sågtandat tak. På marken ligger det snö.
Jönköpings läns museum.
Den 10 oktober 1992 invigdes Jönköpings läns museums nya utställnings-byggnad. Arkitekt Carl Nyrén skapade en byggnad som välkomnar besökarna med ljus och rymd. Huset är byggt av platsgjuten betong i två plan och har en sammanlagd yta på 2300 kvm.

Den nya byggnaden förenas med den gamla genom den stora ljusa trapphallen mot vilken utställningsrummen vänder sig. Materialen är trä och betong. Golvet består av obehandlade granplankor, medan takets plankor är vitmålade för att på bästa sätt reflektera det infallande ljuset. Väggarnas råa betongytor är målade med bivaxlasyr i flera lager, vilket ger rummen olika karaktär och stämning.

Carl Nyréns museum är belönat med Casper Sahlin-priset för 1991, utdelat 1994. I motiveringen till priset talas bland annat om hur det i byggnaden förenas ”poetisk ingivelse med yttersta direkthet och enkelhet till rum av vibrerande rymd och ljus”.

Ett hus för alla tiders mänskliga uttryck, där den småländska kulturhistorien och den samtida konsten ger varandra perspektiv och sammanhang - den tanken förenade länets hembygdsrörelse och konstförening då de förverkligade ett museum för konst och kulturhistoria i Jönköpings län. 


En tom sal. Golvet är i trä och väggarna är i ljus betong.

Museet i slutet av 1990-talet.