Om museet

Museets västra fasad där siluetten av det sågtandsformade taket framträder.
Jönköpings läns museum.
Jönköpings läns museum är ett konst och kulturhistoriskt museum med lokaler i centrala Jönköping. Museet, liksom Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark, drivs av Stiftelsen Jönköpings läns museum.

Verksamheten

I museets byggnader finns förutom utställningar även arkiv, magasin, ett omfattande bildarkiv, en ateljé för målerikonservering och mycket annat.

Vi är ca 53 anställda som arbetar med allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering, byggnadsvård och etnologiska dokumentationer.

En viktig samarbetspartner för oss är Jönköpings läns konstförening. Sedan många år förvaltar vi deras samling och varje år arrangerar vi utställningar tillsammans där både Länssalongen och Ungdomens vårsalong är återkommande utställningar.

Stiftelsen

Stiftelsen Jönköpings läns museum bildades 22 juni 1977 av Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun samt Jönköpings läns hembygdsförbund.

Stiftelsen ska bedriva museiverksamhet genom att förvalta och vårda de samlingar som ägs av stiftelsen och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Som ansvarig för länsmuseiverksamheten ska stiftelsen bedriva och främja kulturmiljövård, museal verksamhet inom regionen och närstående kulturell verksamhet.

Uppdraget

I Jönköpings län finns kulturarv av olika slag. Alla är inte identifierade och nya tillkommer. Därför vill vi utföra vårt uppdrag; att tillgängliggöra och levandegöra länets kulturarv, tillsammans med er länsbor.


Jönköpings läns museum

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds plats 2
553 22 Jönköping

Postadress:
Box 2133, 550 02 Jönköping

Telefonväxeln
växel 036/30 18 00

E-post: info@jkpglm.se

Organisationsnummer: 8260009322

Fotografering tilllåten

Det är tillåtet att fotografera och filma i museets utställningssalar. Tillståndet gäller privatpersoner och då enbart för eget bruk. Ett villkor är att fotograferingen sker utan bildstativ och utan blixt. Reglerna gäller om inget annat anges i utställningssalen. För all övrig fotografering/filmning gäller museets fastslagna taxa. Ej avtalad fotografering med vinstsyfte är förbjuden.

Ring 036/30 18 00 för ytterligare information.

Läs vår folder om verksamheten

Omslag på museets folder där en bit av museets fasad och sågtandade tak är synligt.

Länsmuseets årsredovisning

Årsredovisning 2016 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >