Anlita oss

Vi kan arkeologi, byggnadsvård, konservering
Vi, Jönköpings läns museum, har vårt ursprung i Norra Smålands fornminnesförening som bildades 1901. Sedan dess har vi tagit det regionala ansvaret för arkeologi och kulturmiljö i länet.

Terrakottafärgad byggnad med sågtandat tak. 

Företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer, men också föreningar och privatpersoner – alla är välkomna att kontakta oss. Vi kan bland annat arkeologi, marinarkeologi, GIS, målerikonservering, byggnadsvård, kulturgeografi och landskapsanalys med mera.