Anlita oss

Vi kan arkeologi, byggnadsvård, konservering

Terrakottafärgad byggnad med sågtandat tak. 

Jönköpings läns museum har sitt ursprung i Norra Smålands fornminnesförening som bildades 1901. Vi har sedan dess tagit det regionala ansvaret för arkeologi och kulturmiljö i länet.

Företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer, men också föreningar och privatpersoner – alla är välkomna att kontakta oss. Våra experter har kompetens inom bland annat arkeologi, marinarkeologi, GIS, målerikonservering, byggnadsvård, kulturgeografi och landskapsanalys med mera.