Tre liv – i museets samlingar

pågår till och med 29 oktober
Vid sekelskiftet 1900 levde Hanna Friberg, Calla Sundbeck och Esther Ellqvist kortare eller längre tid av sina liv i Södra Vätterbygden. De levde i en tid när kvinnor i Sverige saknade rösträtt och gifta kvinnor var omyndiga. För borgliga kvinnor kunde det finnas några få möjliga yrkesvägar, som sjuksköterska, lärarinna, fotograf. Nu möts de – i utställningen Tre liv.

I Jönköpings läns museum finns avtryck av dessa tre kvinnors liv och verksamheter. Hanna Fribergs var en av skaparna av Jönköpings läns museum. Hennes kulturhistoriska forskning finns i skrivna dokument och publicerade artiklar. Calla Sundbeck blev fotograf i Gränna och utnämndes till Kunglig Hovfotograf. Delar av hennes fotografiska arbete finns i fotoarkivet. Esther Ellqvist utbildade sig till konstnär. Hon levde periodvis vid sjön Bunn nära Gränna. En liten samling av hennes elevarbeten från studietiden på Konstakademien finns i konstsamlingen.                               

En tavla där en kvinna sitter i stol med ett litet barn i sitt knä.

Arkivarien Hanna Friberg

Hanna (född Rogberg1863), gifter sig och bildar familj med ingenjören Algot Friberg i Jönköping. Tillsammans med maken skapar hon senare Jönköpings läns museum. Hon blir museets förste arkivarie och forskare.

En svartvit bild med en kvinna med uppsatt hår som står framför en stor lådkamera.

Fotografen Calla Sundbeck

Calla Sundbeck (född 1867), etablerar en egen fotografisk firma i Gränna. Hon blir en uppskattad fotograf och utnämns senare till Kunglig hovfotograf. Hon lever tillsammans med sin syster Selma, som tar över fotofirman när Calla dör.

En blond kvinna i hatt.

Konstnären Esther Ellqvist

Esther Ellqvist (född 1880), gifter sig med konstnären John Bauer. Hon är en lovande porträttmålare, men hennes måleri stannar nästan helt av när hon ingår äktenskapet. Paret bor långa perioder vid sjön Bunn nära Gränna.

Kontaktperson: Katali Jarefjäll, 036-30 18 43, e-post katali.jarefjall@jkpglm.se

Fri entré!