RUM 203

Hösten 2014 öppnade Rum 203 som är ett labb med rum för experiment, en plats att testa idéer, en arena för workshopar och samtal, likaså en sal att visa konst och konsthantverk – både i det enskilda mötet som i den fördjupande dialogen. Har du en idé för RUM 203 kontakta oss!

RUM 203 är ett samarbete mellan Jönköpings läns museum och Kultur & utveckling, Region Jönköpings län som drivs och oganiseras av en egen redaktion.

Kontaktperson: Liselotte Munther, e-post liselotte.munther@jkpglm.se telefon 036-30 18 29

Fri entré!