Citat och tankar

Här har vi samlat några få citat och tankar som vi uppmärksammat när vi läst om kvinnors livsvillkor.

Ett pennkrig uppstod för och emot kvinnans frigörelse. Den österrikiske filosofen Otto Weininger blev mycket populär bland dem som ville mota bort kvinnorna från det offentliga livet. I sin stridsskrift Geschlecht und Charakter beskriver han könens olika karaktärer:
"Det finns ingen man, i vilken det inte finns något översinnligt, någon gnista godhet; och ingen kvinna för vilken det gäller. Den lägst stående mannen står alltså dock oändligt högt över den högst stående kvinnan – så högt att det knappt kan bli någon rangordning eller jämförelse mellan dem."


"Det alstrande, det produktiva, synes emellertid i regeln tillhöra männen, det reproduktiva, det närande kvinnorna. Endast på skådespelarkonstens och romanförfattandet område, där det gäller att leva sig in i främmande personer, hava kvinnor lagt i dagen en verkligen överlägsen begåvning."
Carl Dymling 1923


"Kvinnan är skapt av ett krokigt revben; böjer man det rätt, så brister det, låter man det vara, så blir det ändå krokigare."
Johan W. Goethe 1749–1832

"Inte ett enda ögonblick i sitt liv får de känna sig utan tygel. De bör vänjas vid att utan knot få avbryta sig mitt i sina lekar och få sysselsätta sig med annat./.../ Av detta ständiga tvång uppstår en foglighet, som kvinnorna behöver hela livet igenom, eftersom de aldrig upphör att vara underkastade antingen en bestämd man eller också männens omdömen och eftersom det aldrig är tillåtet för dem att sätta sig över dessa omdömen."
Jean Jacques Rousseau 1712–1778


"Varför kvinnan avbildas som en sfinx av männen, ha flera orsaker. Hon är ofattlig, emedan hennes själ är rudimentär; hon tänker med magen, levern och livmodern. Hennes omdömen äro dikterade av intressen och passioner, av hunger och könsdrift; hon gör slutledningar efter väderleken och månskiftena."
August Strindberg i blå boken


"Det är bäst för alla djur att bli styrda av människor. Man måste betrakta det att vara kvinna som ett naturbetingat handikapp".
350 f.kr: Filosofen Aristoteles

1500-talet:
Luther ansåg att kvinnor borde stanna i hemmet då deras breda rumpor är ett stort fundament att sitta på. Män däremot har breda axlar och smala höfter och är därför intelligenta.

1700-talet:
Filosofen Jean-Jacques Rousseau ansåg att utbildning för kvinnor alltid ska vara relaterad till att behaga och behjälpliga till män, för att göra männens liv enkla och behagliga. "För att få oss att älska och uppskatta dem, för att utbilda oss när vi är unga, för att ta hand om oss när vi är vuxna och för att trösta oss".

1800-talet:
Charles Darwin kom fram till att kvinnor var biologiskt underlägsna män och menade att kvinnors karakteristiska drag var typiska för de lägre raserna och vittnade om ett tidigare och lägre stadium av  civilisationen.

Filosofen Freidrich Nietzsche ansåg att kvinnor skulle tjäna mannen och om de vägrade skulle de tuktas. I sin bok Sålunda talade Zarathustra skrev han: " om du går till en kvinna, så glöm inte piskan!"

1930-talet:
Nazisterna och Hitler lovade i sin valkampanj år 1932 att få bort kvinnorna från arbetsmarknaden. "Kvinnor ska liksom judarna fråntas sin rätt att tjäna pengar", proklamerade han. Han ansåg att kvinnor var oförmögna att tänka logiskt eller resonera objektiv då de styrs av sina känslor och han såg därför till att kvinnorna miste rätten att sitta med i en domstolsjury.