Kontaktpersoner Skolan & museet

Porträtt  Kontaktuppgifter
Porträttbild Liselotte Munther
enhetschef; dokumentation,
samling och publika aktiviteter
telefon 036-30 18 29
liselotte.munther@jkpglm.se
Porträttbild Henrik Johansson
Verksamhetsutvecklare arkiv
telefon 036-30 18 12
henrik.johansson@jkpglm.se
 
Porträttbild Josefine Ottosson
Verksamhetsutvecklare pedagogik
telefon 036-30 18 71
josefine.ottosson@jkpglm.se
 
Porträttbild Maria Ridderberg
Verksamhetsutvecklare, samlingar
telefon 036-30 18 21
maria.ridderberg@jkpglm.se
  Boka visning
Museivärden
telefon 036-30 18 91
receptionen@jkpglm.se