Studielådor

Jönköpings läns museum kan erbjuda spännande studielådor om historia och konst. Kontakta Mediacenter i Jönköpings län för information om hur utlåning och bokning går till.

Utlåning sker kostnadsfritt inom länet. Handledningarna till studielådorna finns under fliken handledningar i menyn till vänster. 
Handledningar > 

Studielådor om historia

Forntidskoffert 1 – sten- och bronsålder JLM-01

Studielådan (50x30x30 cm) innehåller föremål, original och kopior, bilder och tolv planscher. Materialet ger en bild av människors livsförhållanden under sten- och bronsåldern med utgångspunkt i olika teman som bostäder, klädedräkter, hantverk och gravskick. Lärarhandledning och elevuppgifter ingår.

Producerad av Jönköpings läns museum 1971.

Koffert som innehåller bilder och planscher och andra föremål.

 

Forntidskoffert 2 − järnålder JLM-02

Studielådan (50x30x30 cm) innehåller föremål, kläder, bilder och femton planscher. Materialet är koncentrerat till följande teman: trä, järn, keramik och handel. Lärarhandledning och elevuppgifter ingår.

Producerad av Jönköpings läns museum 1971.

Koffert som innehåller föremål, kläder, bilder och planscher.

 

Karda – bråka – spinna JLM-03

Studielådan (70x40x35 cm) innehåller föremål och material, som visar hur ullberedning, linberedning och skötsel av textilier utfördes i det gamla jordbrukssamhället. Lärarhandledning medföljer.

Producerad av Jönköpings läns museum 1972. 

Låda står öppen som innehåller föremål och böcker.                                                            

 

Lekar förr i tiden JLM-04

Studielådan (81x41x35 cm) innehåller leksaker, både original och kopior, gamla fotografier och en flickdräkt att prova. Föremålen ger en glimt av barns olika livsförhållanden under 1900-talets första år. Studiehandledningen ger råd för användning av studielådan dels i förskola, dels i samtal med äldre.

Producerad av Jönköpings läns museum 1988.

Låda som står öppen och som innehåller äldre foton och en liten klänning.

 

Folktro JLM-05

Slagruta, tomtar, troll och maror är exempel på företeelser som studielådan (70x40x35 cm) innehåller. Föremålen visar på den föreställningsvärld, som fanns i det gamla bondesamhället. Målgruppen är från förskolebarn till äldre människor. Lärarhandledning medföljer.

Producerad av Jönköpings läns museum 1987.

Låda som står öppen och i den ligger artiklar och svartvita foton.

 

Medeltiden JLM-07

Studielådan (78x59x59 cm) berättar om människors liv under medeltiden med fokus på bland annat kosthållet, klädedräkten, nöjen och religionen. Lådan innehåller föremål, bilder, textmaterial och en flick- respektive pojkdräkt (storlek 10−11-åring) att prova. Lärarhandledning medföljer. Den ger också några tips om spel och lek, liksom ett par praktiska aktiviteter av småslöjdkaraktär.

Producerad av Jönköpings läns museum 2013.

Låda som står öppen och som innehåller ett häfte och andra föremål.

 

Handpapperstillverkning JLM-10

Studielådorna (90x65x45 cm + 45x30x45 cm) innehåller pappersformare, guskbräda, mixer att mala pappersmassa i och övrig utrustnings som behövs vid handpapperstillverkning. Lådorna är både transportlådor och samtidigt tänkta att ha pappersmassan i vid papperstillverkningen. Med utrustningen följer en handledning samt en stumfilm, som visar handpapperstillverkningen vid Ösjöfors bruk kring 1920.

Producerad av Jönköpings läns museum 1992 efter en idé från Riksutställningar.

På lådan står det böcker. Framför lådan ligger det verktyg och papper.

 

Sápmi – samernas land JLM-21 

Studielådan (50x50x30 cm) innehåller nytillverkade traditionell samisk slöjd i skinn/textil, trä och renhorn, till exempel mössa, skor, kåsa och sameklädd docka. Med hjälp av skriftligt material, karta, film (dvd), bilder och musik kan man fördjupa sina studier i samernas liv, religion, tradition förr och nu. En del av innehållet är avpassat för yngre elever, annat är mer riktat till vuxna. Studielådan kan användas som en enkel utställning, i lärares egen undervisning eller i elevers temaarbete.

Producerad av Ájtte, Svenska fjäll- och samemuseet i Jokkmokk 2003.

Låda i trä och som står öppen. I lådan finns det böcker och små föremål.

 

Jönköpings historia 1284−1700 JLM-09

Studiematerialet omfattar en bildserie (dvd) och texthäfte, som ger en sammanfattande bild av stadens historia från medeltid och Magnus Ladulås stadsprivilegier till Erik Dahlbergs Jönköping i slutet av 1600-talet.

Producerad av Jönköpings läns museum 1993.

Låda som är öppen och i den ligger en dvd-film. Bredvid dvd-filmen står det ett häfte.

 

Stormaktens nya stad JLM-24

Studielådan innehåller föremål och bilder som behandlar Jönköping under 1600-talet och är avsedd för lärare i år 4−6. En studiehandledning medföljer. Studielådan tillkom i samband med öppnandet av utställningen Jönköpings stads historia i Arkivhuset i Jönköping.

Producerad av Jönköpings läns museum, Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings kommun 2010

Låda som är öppen. Lådan innehåller en bok och andra mindre föremål.

 

Från stillastående stapelstad till dynamisk fabriksstad JLM-25

I en brun portfölj finns ett studiematerial samlat; kopior av dokument och fotografier, som behandlar industrialismen i Jönköping under det sena 1800-talet, den period då staden förändrades från att ha varit en handels- och hantverksstad till att bli fabriksstad. Materialet är avsett för lärare i år 7−9 och en studiehandledning medföljer. Studiematerialet tillkom i samband med öppnandet av utställningen Jönköpings stads historia i Arkivhuset i Jönköping.

Producerad av Jönköpings läns museum, Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings kommun 2010

En portfölj står upp och innehåller böcker och kort.

 

Studielådor om John Bauer

John Bauer – hans liv och hans sagobilder JLM -13

I en bildserie (cd) om 36 bilder med konstverk ur länsmuseets John Bauersamling berättas om konstnärens liv och hans sagobilder. Medföljande texthäfte vänder sig till vuxna, men kan lätt anpassas till yngre åldersgrupper.

Producerad av Jönköpings läns museum 1987.

Lådan står upp och på den finns en bild med ett porträtt. En CD-skiva står lutad mot lådan.

 

John Bauers sagovärld JLM-19

För barngrupper i åldrarna 6−8 år finns en koffert fylld med John Bauers sagovärld.

Materialet omfattar bland annat en bildserie (cd) med tillhörande texthäfte, John Bauer sagoillustrationer i både större och mindre format, och sagodräkter att använda. I studiematerialet ingår också en dokumentation (texthäfte) av hur Solkattens förskola i, under ledning av Eva Edevik, arbetade med dramalek i sexårsgrupp. Tonvikten ligger här på att barngruppen skapar egna sagor med inspiration från Bauers bilder. Beskrivningar finns även på hur man gör egna trolldräkter.

Producerad av Jönköpings läns museum 1996.

Låda som är öppnad och innehåller bilder på troll, pälskläder och mindre föremål.

 

Studielådor om konst 

Fantasi och verklighet JLM-14

Studielådan (113x15x13 cm) innehåller fem inramade reproduktioner av konstverk och avsedd för förskolan och skolan. Bilderna går att hänga upp på väggen. En handledning medföljer med konstnärspresentationer och bildbeskrivningar samt tips på hur man kan undersöka och analysera bilder.

Bilder:

Ungdomens källa av Lucas Cranach d. ä.

Ormtjuserskan av Henri Rousseau

Människors villkor av René Magritte

Den röda modellen av René Magritte

Myten om ljuset av Toyen

Producerad av Jönköpings läns museum 1987.

Färgglada tavlor står lutade mot en låda.

 

Mamma och barn JLM-15

Studielådan (113x15x13 cm) innehåller fem inramade reproduktioner av konstverk och är avsedd för förskolan och skolan. Bilderna går att hänga upp på väggen. En handledning medföljer med konstnärspresentationer och bildbeskrivningar samt tips på hur man kan undersöka och analysera bilder.

Bilder:

Madonnan med barnet av Mästaren till Katarinalegenden

Den heliga Anna av Leonardo da Vinci

Fotografi av familj i Lima, Dalarna

Moderskap av Pablo Picasso

Modern av Lena Cronqvist

Producerad av Jönköpings läns museum 1987.

Fotografier och tavlor med mammor, barn och pappor.

 

Sagolandskap JLM-16

Studielådan (113x15x13 cm) innehåller fem inramade reproduktioner av konstverk och är avsedd för förskolan och skolan. Bilderna går att hänga upp på väggen. En handledning medföljer med konstnärspresentationer och bildbeskrivningar samt tips på hur man kan undersöka och analysera bilder.

Bilder:

Der Blaue reiter av Vasilij Kandinskij

Näcken av Ernst Josephsson

Illustration till Bortbytingarna av John Bauer

Chinon – torgbilder från en fransk småstad av Hilding Linnqvist

Illustration till boken In the rainfrost av Lynn Duncombe

Producerad av Jönköpings läns museum 1987.

Tavlor står lutade mot en låda.

 

Rörliga bilder JLM-11

Studielådan (40x30x20 cm) innehåller bildsnurra, trolltrumma med bildremsor, mutoskop och blädderblock. Tanken med lådan är att presentera hur äldre uppfinningar, som gjorde bilder rörliga, så småningom ledde fram till filmens födelse. Lärarhandledning ingår med tips om hur man själv kan ge bilder liv.

Producerad av Riksutställningar 1985.

En bok och mindre föremål står uppradat.

 

Bilder som språk JLM-22

Studielådan innehåller ett 40-tal bilder i en powerpointpresentation med bilder av äldre och samtida konstverk och reklambilder. Tanken med bildmaterialet är att öka förmågan att läsa och kritiskt granska bilder av olika slag. Studiematerialet vänder sig till lärare och elever i år 7−9 och gymnasiet. En lärarhandledning medföljer med konstnärpresentationer, bildbeskrivningar och tips på diskussionsfrågor och arbetsuppgifter utifrån bilderna.

Producerad av Jönköpings läns museum 2004.

Låda som står upp och har en bild på sig. Framför lådan ligger en CD-skiva och en pärm.

 

Bilder som berättar JLM-23

Studielådan innehåller en bildserie (dvd) med 13 konstverk ur konstsamlingen Gannevikssamlingen, i Jönköpings läns museum. Här finns verk av bland annat Vera Nilsson, Bror Hjort, Sven X-et Erixon, Sigrid Hjertén och Otte Sköld. Tanken med studielådan är att öka förmågan att läsa och samtala om bilderna, som alla bär en eller flera berättelser. Studiematerialet vänder sig till lärare och både yngre och äldre elever.

Producerad av Jönköpings läns museum 2005.

En låda med en fastklistrad bild på sig. Framför lådan ligger en pärm.

 

Sommaren 1970 – en utflykt i det gröna JLM-17

I en bildserie om tio detaljbilder studeras en av museet stora målningar: Frukost i det gröna från 1970 av Gerhard Nordström. Inom en och samma bildyta möts svensk högsommaridyll med krigets fasor i en annan del av världen. Nordströms målning var en protest mot det då pågående Vietnamkriget, men blir samtidigt en protest mot alla krig och förtryck.

Producerad av Jönköpings läns museum 1987.


Boka studielåda 

Boka en studielåda på Mediacenter i Jönköpings län. Länken nedan leder dig till Mediacenters startsida.
Mediacenter i Jönköpings län (Mediacenter i Jönköpings läns hemsida) >