Namnet Jönköping

Jönköping är egentligen ett ganska konstigt namn. Vad betyder det egentligen?

Namnet Jönköping är bildat av Jun (i genitiv Juna) det ursprungliga namnet på Junebäcken och köping 'handelsplats'. Namnet betyder alltså 'handelsplatsen vid Junebäcken'. Det som är kvar av Junebäcken rinner numera i en kulvert (tunnel). I Friaredalen kan man fortfarande se den. Namnet Jun betyder 'den aldrig sinande' och Junebäcken (iunäbäcker) är belagt från slutet av 1200-talet.