Medeltiden

När kung Magnus Birgersson Ladulås grundar Jönköping 1284 finns här redan ett samhälle, där människor samlas. Samhället blir så stort att gråmunkar bosätter sig här.

På platsen för Jönköping bor människor redan på stenåldern. Platsen är bra att bo på eftersom människor kan både jaga, fiska och odla. Det finns även sjöar, mossar och rödjord i staden. Men framförallt så finns det massor av järn i närheten och det är just järnet som lägger grunden för staden. 

Platsen vid Vätterns sydspets är en bra plats att samlas vid eftersom här möts många vägar. Detta gör att människorna börjar handla med varandra och att samhälle växer fram. Kungen vill få kontroll över handeln och pengarna. Därför skriver Magnus Birgersson Ladulås sitt privilegiebrev den 18 maj 1284.


Ett gammalt brev med text skriven i skrivstil.

Privilegiebrev 1284

Idag hade vi tyckt att staden inte var någon stad utan att den var mer som en by. Husen på 1284-talet är låga, byggda av trä och har torvtak. Vända mot gatan finns verkstäder och små handelsbodar, innanför dem ligger gårdar med bostadshus längst in. Runt staden ligger kålgårdar där stadsborna odlar mat. Stadsborna har också djur som betar utanför staden.

Staden har en kyrka av sten som ligger norr om Store Gatan. (Store Gatan låg ungefär där Västra Storgatan ligger idag.) I staden Jönköping finns även ett kloster där munkar bor. Munkarna är så kallade franciskanermunkar och eftersom deras kläder är grå kallas de för gråmunkar. Klostret som munkarna bor i ligger vid det som idag heter Munksjön.