Jönköpings slott

Under ett par hundra år fanns ett slott i Jönköping. Slottet låg väster om Munksjön. Här är historien om det.

Målad bild över ett slott. Slottet står bredvid en sjö.

Modell av Jönköpings slott. Finns i sin helhet i Arkivhuset i Jönköping.

År 1536 bestämmer sig kung Gustav Vasa att införa den protestantiska kristendomen i Sverige. Detta kallas reformationen. Efter reformationen finns det inte längre någon plats för klostren. Därför bestäms det att Jönköpings kloster ska byggas om till ett slott. En fästning som ska försvara staden.

Slottet ligger väster om Munksjön och har höga murar och bastioner. En bastion är ett fyrkantigt försvarstorn som är ihopbyggt med muren. Runt slottet finns en vallgrav, utan vatten.

Slottet byggs i etapper under 1500-, 1600- och 1700-talen. År 1737 brinner slottet och kungamakten beslutar att slottets centrala byggnader ska rivas. Istället byggs ett fängelse på slottsområdet.

På 1840-talet påbörjas slottsområdets förvandling till park. De sista murarna och bastionerna rivs och Jönköpings slott försvinner.