1900-talet

Under 1900-talet märks industrisamhället mer och mer i Jönköping. Staden börjar också förvandlas. Informationssamhälle, konsumtionssamhälle, kunskapssamhälle är några ord som beskriver 1900-talets stad.

Den kommunala och statliga förvaltningen, hälso- och sjukvårdens utbyggnad samt A6 regemente bidrar till många nya yrken i staden. Från år 1971 finns inte längre Jönköping som stad utan Jönköping blir istället centralort i en kommun med flera tätorter och vidsträckt landsbygd.

Staden blir större i stadskärnan allt mer på bekostnad av vattenytorna. Framförallt sker det genom utfyllnader i Munksjön.

En trappa som människor går i.

Varuhus i Jönköping. Foto: Conny Rich

Under 1900-talet byggs stora varuhus i staden. Invånarna börjar konsumera, eller handla, på nya sätt.

Jönköpings tankevärld präglas under 1900-talet av kristlighet, nykterhet och liberala idéer. Här finns både framtidsinriktad företagsanda på det ekonomiska och konservatism på det kulturella och moraliska området.