1800-talet

Under 1800-talet förändras staden. Flera nya fabriker ser dagens ljus och järnvägen når Jönköping. Under detta århundrade börjar också staden att kallas för Smålands Jerusalem.

Hus och vägar är målade i raka linjer.

Jönköpings förstad.

I början på 1800-talet är handel och hantverk grunden för Jönköping. Stadsborna är fortfarande jordbrukare.

Väster om den förfallna fästningen ligger området där Jönköping låg under medeltiden. I det här området byggs den nya stadsdelen Förstaden.

Staden betalar lön till stadsbyggmästare, stadsläkare, jordegumma (barnmorska) och stadsfiskal (polis). Lägst bland stadstjänarna står bödeln och nattmannen, som på nattetid forslar bort latrin. Latrin är urin och avföring från stadens alla dass.

Vid 1800-talets mitt förändras staden. Många fabriker och verkstäder grundas under de följande årtiondena.  Det är en tid av experiment, tekniska nyheter, nya varor och kommunikationsmedel. De största fabrikerna som anläggs är Jönköpings Tändsticksfabrik, Jönköpings Mekaniska Werkstad och Munksjö Pappersbruk.

Begreppet Smålands Jerusalem börjar användas på grund av Jönköpings missionsförenings välbesökta kvartalsmöten.