1600-talet

1612 brinner staden Jönköping ner. Kungen, Gustaf II Adolf, bestämmer då att staden ska flyttas österut. Han säger att den ska ligga mellan Munksjön och Rocksjön.

Målad bild med hus och slott.

Ur Erik Dahlbergh "Suecia antiqua et hodierna" 1690.

Den nya bestämda platsen för staden är sank. Att platsen är sank betyder att det är fuktigt och blött. Stadsborna tycker att platsen är dåligt vald men det är kungen som bestämmer, så staden flyttas.

För att husen inte ska sjunka ner i den fuktiga marken så bygger stadsborna timmerkistor. En timmerkista är en fyrkant byggd av trästockar och som grävs ner i marken. Timmerkistorna fylls sedan med sand, jord, ris och ibland även med sopor.

I staden grävs också en kanal. (Kanalen fanns där Kanalgatan ligger idag.) Det grävs också en hamnbassäng på den plats som vid idag kallar för Östra Torget.

Under 1600-talet är Sverige inblandat i många krig. I Jönköping tillverkas en hel del vapen och uniformstyg. Staden blir rik av krigföringen.