Jönköpings stads historia

År 1284 skrev kung Magnus Birgersson Ladulås ett brev. I brevet stod att Jönköping skulle få handelsprivilegier. Det betyder att de som bodde här fick hålla marknad tre gånger varje år. De fick inte hålla marknad någon annanstans än inne i staden. Vi brukar prata om att det brevet gjorde Jönköping till stad.

Följ Jönköpings stads spännande historia, sekel för sekel.

En målad sigill. I sigillen sitter det en man.