För elever

Arbetsmaterial

Tre unga killar sitter och arbetar vid ett bord.
Ungdomar arbetar i utställningen om Jönköpings stads historia. Foto: Jönköpings läns museum.

Under rubrikerna om Jönköpings stads historia  finns lite lättare texter om den långa historien. Under flikarna i  "Att analysera konst" och "John Bauer och trollen" finns arbetsmaterial att arbeta med. 

Att analysera konst är uppbyggd som en lathund kring hur en konstanalys är uppbyggd, och är tänkt för skolans äldre årskurser.
Att analysera konst > 

John Bauer och trollen riktar sig till de yngre eleverna.
John Bauer och trollen >