Studiematerial

Material om konst och historia

Människor som säljer grönsaker och blommor på ett torg.

Planerar du ett besök på museet på egen hand?
Undervisar du om historia eller konst?

Här finns en rad handledningar att ladda ner. Alla handledningarna är gjorda i pdf-format och öppnas i nya fönster när du klickar på dem.

Vi har också producerat en rad studielådor, som finns till utlåning via Mediacenter i Jönköpings län.