Ansök om medel till Skapande skola

4 januari – 1 februari 2018
Nu är det dags att ansöka om medel till Skapande skola. Från den 4 januari till och med den 1 februari har du möjlighet att söka bidrag från kulturrådet till Skapande skola. Så skynda att ansöka. Här kan din klass göra historien och konsten levande.

Skapande skola är ett bidrag för kulturinsatser i skolan. Målet med skapande skola är att lyfta fram barns och ungdomars rätt till eget skapande och kultur. Bidraget ska medverka till att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete och öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna. Bidraget kan användas till inköp av kulturupplevelser, främjande av elevers eget skapande i eller utanför klassrummet, samt insatser som stärker banden mellan skolan och det professionella kulturlivet på sikt.

Ansök här:

Ansökan görs via Kulturrådets hemsida. Observera att du måste logga in och registrera dig för att kunna ansöka. Ansökan görs av skolhuvudman för kommunala skolor och av rektorer vid friskolor. Mer information läsåret 2018/19 (Kulturrådets hemsida)>

Länsmuseet erbjuder

Hos oss finns mängder av möjligheter till skapande verksamhet. Samtliga visningar utgår ifrån målen i Lgr 11. Här ser du några utvalda tips vad du kan använda Kulturrådets bidrag Skapande skola till på Jönköpings läns museum. Har ni egna önskemål på utformning så tveka inta att höra av er till oss. Vi kan anpassa visningarna efter din grupps önskemål.

Årskurs 1-9: John Bauer – I en glänta i en skog

Låt eleverna uppleva konsten i John Bauers förtrollade sagovärld. Vi öppnar en helt ny Bauerutställning till läsåret 2018/2019, så det blir en ny upplevelse även för den som besökt oss förut. Vi samtalar om sagorna och hur de kan lära oss hur vi ska vara mot varandra. Vi studerar tillsammans John Bauers konstverk och för de yngre klasserna blir det givetvis ett besök i sagogarderoben. Besöket avslutas med en skapande fördjupning i vår verkstad.

Årskurs 4-9: Värdegrund och mänskliga rättigheter

Hur ska man vara mot varandra? Och varför blir det inte alltid som vi tänkt? Här diskuterar vi värdegrund med varandra och utgår från konsten och historien. Vi utgår från spel och frågor och arbetar sedan praktiskt i vår verkstad.

Årskurs 4-9: Gå till källan – om källor och källkritik

Hur vet vi vad som är sant? Vad kan föremålen berätta för oss? Här får du tillsammans med en grupp i din klass undersöka och jämföra olika källmaterial som texter och föremål som vi sedan diskuterar tillsammans. Vi samtalar om synen på information förr och nu och hur vi kan göra för att bli ännu mer källkritiska och genomför en praktisk workshop.

Årskurs 1-9: Konstspaning

Upplev konsten tillsammans. Visste du att konst kan vara både matematik och historia, eller varför inte samhällskritik? Vi kommer tillsammans studera, analysera och diskutera olika konstverk ur Jönköpings läns museum samling. Besöket innefattar också skapande verksamhet i vår verkstad.

Årskurs 2-5: Järnålderspärlan

Fördjupa dig i järnåldern. Här utgår vi ifrån boken Järnålderspärlan där du får följa flera olika karaktärer och genom deras berättelser och bokens fakta får vi veta mer om hur det kunde vara att leva under järnåldern. Vi kommer att arbeta praktiskt och diskutera omkring hur livet kunde se ut under denna tid jämfört med idag. Boken Järnålderspärlan är utgiven av Jönköpings läns museum.

Årskurs 1-9: Vad är kulturarv?

Vad är ett kulturarv för något? Kan det till exempel vara ett slöjdat föremål eller en virtuell verklighet? Genom berättelser så låter vi föremål ur våra samlingar blicka tillbaka på historien och eleverna får inspireras att skapa framtidens kulturarv i vår verkstad.

Årskurs 4-9: Normstorm

Varför gör vi som vi gör? Vad är en norm egentligen, hur kan vi förändra våra sätt att tänka och handla på. Tillsammans med eleverna funderar vi över vad som faktiskt har förändrats över tid. Utställningen bygger på verk som elever från högstadieskolor och gymnasium har skapat. Visningen efterföljs av en workshop i vår verkstad.

Kulturrådets krav

Kulturrådet har krav på professionalitet, det vill säga att kulturaktörer och pedagoger uppfyller en viss nivå av utbildning och erfarenhet. De berättar mer på sin hemsida Krav på professionalitet >

Så uppfyller Jönköpings läns museum kraven

Här redogör vi för hur Jönköpings läns museum uppfyller kraven, vilket skolans huvudman ska informera om i ansökan.

Josefine Ottosson

Josefine Ottosson är anställd som verksamhetsutvecklare i pedagogik / pedagog på Jönköpings läns museum. Hon är legitimerad lärare och är behörig för att undervisa i både grundskolan, år 1-9 samt gymnasiet. Hon är behörig lärare i är bland annat: bild, historia, samhällskunskap, media och religion. Josefine har totalt 14 års erfarenhet från grundskola, gymnasium samt folkhögskola, och har även under denna tid arbetat med elever med behov av särskilt stöd. Hon tog examen från Konstfack samt Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).

Planering och uppföljning

I ansökan för skapande skola så finns det en kolumn där det ni ska beskriva hur skolans elever och lärare medverkar i planering och uppföljning av skapande skola-insatserna och där kommer vi att hålla en kontinuerlig kontakt och anpassa besöken efter elevernas och lärarnas önskemål.
Ni kan bland annat ansöka om visningsavgifter och resor till och från museet.

Kontakta oss

Om du vill veta mer eller har övriga frågor kontakta:
Josefine Ottosson: 036-301871 eller mail josefine.ottosson@jkpglm.se