Skolan & museet

Välkommen till museets skolsida. Här hittar du våra erbjudanden om historia och konst samt information om våra tillfälliga och längre tids pågående visningar och program. Här kan du också hämta studiematerial och hitta föremålslådor att låna till skolan.

En kvinna leder en man med kryckor till en port.

Detalj ur Altartavla från Adelövs kyrka. Foto: Jönköpings läns museum

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum.  I våra utställningar speglar vi människans liv och levnadsvillkor under olika tider, såväl ur regionalt som nationellt perspektiv. På museet finns konst från 1800-talet fram till idag. En stor konstsamling av skisser och färdiga verk är av konstnären John Bauer.

Arkivhuset i Jönköping är sammanbyggt med länsmuseet och Jönköpings stadsbibliotek. Klicka på länken nedan för att komma till utställning om Jönköpings stads historia.
Jönköpings stads historia > 

Bildlinjen vid Kulturskolan i Jönköpings kommun är sedan i mars 2013 verksam i länsmuseets ombyggda lokaler. Eleverna studerar och inspireras av konstverk hämtade ur länsmuseets samlingar tillsammans med en av kulturskolans bildpedagoger.

Här kan du se ett exempel på hur vi har arbetat med museets samlingar på ett nytt sätt. Filmen är gjord av elever vid Prolympia i Jönköping.

Se filmen på vår Youtube-kanal. Klicka på länken nedan för att komma till filmen och kanalen.
Inflyttningsfesten (Youtube, nytt fönster) > 


För information och bokning:

Museivärden
036-30 18 91

receptionen@jkpglm.se

 

Boka gärna våra studielådor om historia och konst

Boka studielådor via mediacenter i Jönköpings län.
Mediacenter i Jönköpings län (Mediacenter Jönköpings läns hemsida) >