Bob Hansson föreläser "Manlighet – hur fan gör man?"

Internationella kvinnodagen torsdag 8 mars kl. 18–20
En man ska förena gamla traditioner med nya ideal – knepigt! Hur får man liksom rollerna att gå ihop? I den här föreläsningen pratar Bob Hanson om maskulinitet, ungdomliga misslyckanden, sexualitet och komplex.

Porträttbild av en person.

Bob Hansson är poet, författare och föreläsare. Med sina föreläsningar vill han plåstra om oss, få oss att växa och lätta på våra sorger från det som kallas livet. Ingen av oss är här för att krympa, säger han.

Metoo-rörelsen har väckt många tankar och känslor kring våra traditionella kvinnliga och manliga roller.

Till internationella kvinnodagen har vi bjudit in författaren, poeten och föreläsaren Bob Hansson för att berätta om hur roller styr oss.

”Den gamla manligheten håller på att fasas ut, tror jag. På väg från en sorts manlighet till en annan, kanske lite bättre. Och väldigt många män kan bli rädda att inte få vara man. Jämställdhetsarbete handlar om jo det är precis det man får vara. Men på många olika sätt och vis. För mig handlar jämställdhetsarbete inte bara om att ge kvinnan alla de rättigheter hon i 1000-tals år har förtjänat. Också ge mannen rättigheterna till att vara mer än de där strama militaristiska ideal som har hamrats in i oss i några hundra år.”

ovanstående citat av Bob Hansson

Handla biljetter nu

Förköp biljett 150 kronor/person i museibutiken eller beställ via e-post (Swisha betalningen).

Därför bjöd vi in Bob Hansson:

Vi tänker att en viktig del i att ändra på maktstrukturer är att se våra egna mönster. Vi har bjudit in Bob Hansson för att få en inblick i hur vi människor blivit uppfostrade och vad det i vår tid leder till. Om vi lär oss mer om oss själva och varandra kan vi lättare förstå vad som styr oss - och försöka ändra på det. Det krävs lite mod för att bjuda in Bob Hansson på internationella kvinnodagen - vi är medvetna om det. För oss är det viktiga budskapet och inte budbäraren. Men vi valde Bob Hansson då vi tror att han med hjälp av ödmjukhet, kärlek och humor kan förmedla viktiga framgångsfaktorer för ett jämlikare samhälle. Vår förhoppning är att både kvinnor och män vill komma och lyssna på hans föreläsning för att reflektera över vad som kan krävas av oss alla för att kunna leva i en mer jämlik värld.

tor 08 mar 2018 18:00 - tor 08 mar 2018 20:00

Plats: Jönköpings läns museum, Röda salen
Telefon: 036-30 18 73
E-Post: butiken@jkpglm.se