Arkeologisk visning: Rosenlunds herrgårdspark

onsdag 14 juni kl. 18
En vit herrgårdsbyggnad med uppgrävd gräsmatta.
Nu har arkeologerna slutfört undersökningarna vid Rosenlunds herrgård. Vad har vi hittat? Hur mycket fanns kvar av parken efter 200 år? Följ med på den sista visningen så får du se och höra vad som framkommit om parken som anlades här i slutet av 1700-talet.

Parken anlades under ungefär samtidigt som herrgården. Det visade sig vara hovrättspresidenten, baron Gustaf Mauritz Posse (1737–1827) som var byggherre för Rosenlunds herrgård. Baronen hade säkert sett andra parker i Europa och här, intill sin egen herrgård, skapade han en modern parkanläggning som var unik för Jönköpingstrakten.

Nu när arkeologerna avslutat den arkeologiska undersökningen vill vi ge dig och andra intresserade möjlighet att ta del av de synliga resultaten och nya teorierna. Finns det några lämningar kvar som kan vara till hjälp när kommunen vill rekonstruera parkanläggning från 1700-talet?

Samling vid den norra kortsidan av herrgårdsbyggnaden, Rosenlunds herrgård i Jönköping

ons 14 jun 2017 18:00 - ons 14 jun 2017 18:00

Plats: Rosenlunds herrgård, Jönköping
Inträde: Gratis, ingen föranmälan