"Låt oss prata om det"

ett samarbetsprojekt mellan tre länsmuseer
I förstudien "Låt oss prata om det" har Jönköpings läns museum i samarbete med Värmlands museum och Örebro läns museum undersökt förutsättningarna för länsmuseer att producera och distribuera ”pratradio” i podcastform.

Projektet undersöker arbetsmetodik, samverkans och synergiformer, publik/besökarrespons och konkret innehållsformat och möjliga produktionsformer. Film, sociala media och radio kommer bli självklara publiceringsformer inom museisektorn. Här presenteras resultatet av arbetet med att producera podcast. 

Bakgrund

Svenska museer har oändliga mängder samlingar, forskningsresultat och kunskaper, samt dokumenterade intressanta och spännande berättelser som är del av människans livsvillkor genom historien. Det ligger i museernas uppdrag att i nya former kommunicera och väcka engagemang kring begreppet kulturarv. 
Pratradio, eller podcast, är en särskilt lämplig form för fördjupning. Museerna har ingen tradition i att producera berättelser i radioformat. Emellertid har kostnader för teknik och produktion i och med digitaliseringen av media öppnat möjligheten för museerna att utveckla erfarenheter kring varierande kommunikationsformer.

Redaktionen

Under ledning av radio journalisten Johanna Linder har en redaktion bestående av Lars Sjökvist och Anna Skoglund (VM), Lars Pettersson och Malin Karlsson (ÖLM) och Kristina Jansson och Ådel Franzén (JKPGLM) arbetat med projektet med ambition att utveckla en kontinuerlig podcastverksamhet i samarbete mellan tre länsmuseer.   


En bild på hörlurar. Under hörlurarna står en handskriven text "Arvet".