Kulturvandringar 2017

i länet och staden
Bildmontage: stadshus, kyrka och äldre röd träbyggnad.
Vill du veta mer om ­historien bakom kulturmiljöer och byggnader runtom i Jönköpings län. Följ med på våra guidade kulturvandringar. De är gratis och du behöver inte anmäla dig. Vandringarna tar mellan en och två timmar.

Göta hovrätt – domstol under fyra sekel (Jönköpings kommun)

Onsdag 19/4 kl 18

Sedan mitten av 1600-talet har Göta hovrätts verksamhet pågått i samma byggnad som den gör än idag. Ingen fastighet utan verksamhet och ingen verksamhet utan mänsklig medverkan. Kom och lyssna på vad som hänt under närmare 350 år i domstolsbyggnaden och hovrättsmiljön och vilka människorna var som arbetade där.

Guide: Anders Franzén, antikvarie
Samling: vid hovrättens huvudingång mot Hovrättstorget, i Jönköping

Kumlaby kyrka (Jönköpings kommun)

Söndag 23/4 kl 13

En gång i tiden var Visingsö centrum för den svenska kungamakten. Det var i början av medeltiden och än idag finns det byggnader kvar sedan dess. En av dem är Kumlaby kyrka (1100-talet) som restaurerades utvändigt förra året.

Vill du veta mer om kyrkans rika och mångsidiga historia och dessutom höra nya spännande uppgifter och teorier om byggnaden och människorna som använt den?
Följ med på vår visning där guiden Margareta Olsson delar med sig av både historisk fakta och byggnadsantikvarisk kunskap.

Guide: Margareta Olsson, byggnadsantikvarie Jönköpings läns museum
Samling: framför Kumlaby kyrka på Visingsö

Jönköpings stadspark i vitsippstiden

Onsdag 26/4 kl 18

Stadsparken skapades i slutet av 1800-talet som en grön oas för Jönköpingsborna. Allra vackrast är den nu på våren då alla vitsippor blommar. Under dagens rundvandring får du veta mer om de märkliga jätteträden i parkens Arboretum (träd- och buskplantering), se de fejkade fornlämningarna och slutligen höra den sanna historien bakom den småländska ryggåsstugan.

Guide: Agneta Åsgrim Berlin, Kulturarvsguiden i Jönköping
Samling: vid skylten vid infarten från Dunkehallavägen, Jönköping (busslinje 2, 11, 12 eller 18 till hållplats Stadsparken).

Viedalen – en 1500 år gammal begravningsplats (Vaggeryds kommun)

Onsdag 3/5 kl 18

Gravfältet består av ett 30-tal synliga gravar med domarringar och resta stenar och hör till yngre romersk järnålder och folkvandringstid, ca 200–600 e.Kr. Vad trodde man förr? Varför heter det domarringar?
Vilka är begravda där? Vad brukar man hitta på den här typen av gravfält?

Guide: Mikael Nordström, arkeolog
Samling: vid gravfältet. Från Skillingaryd, södra infarten från E4:an. Kör mot Tofteryd ca 2 km. Vägen passerar genom gravfältet.

Fornbolmen – ett forntida sjölandskap i Smålands inland (Gislaveds kommun)

Söndag 7/5 kl 13

När människan sökte sig in i Smålands inland efter det att inlandsisen försvunnit var det många som kom till
det forntida sjösystem som idag kallas för Fornbolmen. Sjön sträckte sig från nuvarande södra Bolmen ända upp till Vaggeryd. Hur skapades sjön? När försvann den? Vilken betydelse hade den för de förhistoriska människorna?

Guide: Jörgen Gustafsson, arkeolog
Samling: parkeringsplatsen vid Reftele kyrka.

Värnamo – från marknadsplats till modern stad

Onsdag 10/5 kl 18

Värnamo har gamla anor som en viktig marknadsplats i länet men är som stad relativt ung. Under  1900-talets början tar byggandet fart med tingshus, banker och järnvägsstationer. Frågan om stadshus kom upp när den tidigare köpingen fick sina stadsrättigheter år 1920, men förverkligades långt senare. Längs Riksettan, som då gick rakt genom stadskärnan, byggdes Sveriges modernaste hotell.

Guide: Britt- Marie Börjesgård, byggnadsantikvarie
Samling: på torget framför stadshuset.

Interiör och inventarier i Bottnaryds kyrka (Jönköpings kommun)

Söndag 14/5 kl 13

Åren 1666–67 byggdes kyrkan i Bottnaryd, och ersatte då en äldre medeltidskyrka. Idag kan vi beundra kyrkans interiör och inventarier, både äldre och nyare än de 350 år som gått. På denna vandring tittar vi bland  annat på det rika måleriet i tak och på väggar, och får veta lite mer om konstnärens tid och villkor.

Guide: Ninni Ekre, konservator
Samling: i Bottnaryds kyrka

Edshults borgruin och ödekyrkogård (Eksjö kommun)

Onsdag 17/5 kl 18

Fågelvägen halvannan mil sydöst om Eksjö finns Edshults säteri med anor från 1300-talet. På säteriets ägor finns en borgruin som vi vet mycket lite om. Den nämns inte i äldre skriftliga dokument, men arkeologiskt fyndmaterial tyder på att den etablerades på 1300-talet. Vi berättar om borgen, sätesgården och den på 1800-talet rivna, mycket märkliga, medeltida kyrkan.

Guide: Ann-Marie Nordman, arkeolog
Samling: parkeringen vid vägkrysset vid ödekyrkogården.

Gravfälten i Vittaryd (Aneby kommun)

Söndag 21/5 kl 13

I Vittaryd, Lommaryds socken strax utanför Aneby finns två järnåldersgravfält, varav ett från vikingatiden som är socknens största. Följ med på en vandring längs gravfälten, vi samtalar om bygdens vikingar. Hur levde  och bodde man, hur begravde man de döda och hur ser vi spåren efter våra förfäder i dagens landskap?

Guide: Linnéa Kallerskog, arkeolog
Samling: från Aneby, kör Lommarydsvägen, efter en kilometer tag vänster (mot väster), efter 300 meter sväng höger, följ skogsvägen 850 meter till vändplan, parkering och samlingsplats.

Dödskallehöjden – en bronsåldersgrav vid Råslätt (Jönköpings kommun)

Onsdag 31/5 kl 18

Hur såg Råslätt ut under bronsåldern och varför ligger det en ensam kulle i skogsdungen bakom  bensinmacken? Om det och mycket annat berättar vi på plats.

Guide: Kristina Jansson, arkeolog
Samling: parkeringsplatsen vid automatstationen st1/Röde påle vid Värnamovägen 50.

Bland döda vikingar på gravfältet vid Njudungsgymnasiet (Vetlanda kommun)

Söndag 27/8 kl 13 (Arkeologidagen)

Gravfältet består idag av drygt 70 gravar – stensättningar, högar, treuddar och resta stenar, men har varit betydligt större. Vid flera tillfällen har man undersökt gravar där man bland annat hittat bronssmycken, vapen  och hästutrustning. Troligen var det här som Helga, Arinmund, Kettil, Hära och Ömund lades till sista vilan.  Deras namn lever ännu kvar tack vare att de blev ihågkomna på runstenar.

Guide: Mikael  Nordström, arkeolog
Samling: vid gravfältet mitt emot vårdcentralen

Vattenledningsparken (Jönköping)

Onsdag 30/8 kl 18

År 1864 fick Jönköping en vattenledning, som en av de första städerna i  landet. Från höjderna vid Åsens gård  leddes Junebäckens vatten till brunnar och brandposter nere i staden. Hälsotillståndet förbättrades och reningsdammarna med sina springvattenkaskader blev en sevärdhet för stadsbor och turister. Här får vi veta mer om vattenledningens teknikhistoria och om områdets system av medeltida ridvägar (hålvägar).

Guide: Agneta Åsgrim Berlin, Kulturarvsguiden i Jönköping.
Samling: vid parkeringsplatsen i parken.

Nässjö stad – vad ser byggnadsantikvarien?  (Nässjö)

Söndag 3/9 kl 13

Länsmuseet utför i år en bebyggelseinventering i Nässjö stad på uppdrag av Nässjö kommun. Vid denna stads vandring berättar museets inventerare hur arbetet går till och hur man bedömer byggnadernas kulturhistoriska värde. I centrala Nässjö möts både gammalt och nytt. Men vad räknar vi som värdefullt?

Guide: Anders Franzén, antikvarie
Samling: vid ingångtrappan till Nässjö stadshus

Åsenhöga ödekyrkogård (Gnosjö)

Onsdag 6/9 kl. 18

Under 1800-talets stora befolkningsökning blev flera av landets kyrkor för små. Därför revs eller övergavs många kyrkor och kyrkogårdar och man byggde ny kyrka en bit bort. Det gjorde man även i Åsenhöga. Den gamla kyrkplatsen och kyrkogården har fått ligga i fred sedan dess. På den ängsliknande kyrkogården finns ett trettiotal gravvårdar, från 1684–1857, av huggen sandsten. Här får vi en unik inblick i medeltidens och 16–1700-talens begravningskultur på landsbygden.

Guide: Ann-Marie Nordman, arkeolog
Samling: Vid vid ödekyrkogården. Parkera vid hembygdsgården.

Svalhults gård – när herrgårdskulturen kom till byn (Tranås kommun)

Söndag 10/9 kl 13

Den ovanligt ståndsmässiga gården i Svalhults by uppmärksammades tidigt för sin genuint bevarade bebyggelse. Gården räddades från förgängelsen genom en mödosam och pietetsfull upprustning i början av 2000-talet av de nuvarande ägarna. Vandringen ger en inblick i både gårdens historia och det tidiga 1800- talets byggnadskultur inom allmogen.

Guide: Margareta Olsson, byggnadsantikvarie
Samling: följ skyltning från väg 133, ca 3 km öster om Örserum

Centrala Västers parker och offentliga byggnader (Jönköpings kommun)

Onsdag 13/9 kl 18

En vandring genom Hamnparken och Rådhusparken till Länsresidenset, förvaltnings- och rättsbyggnader, Statliga verken, Gamla Brandstationen och med avslutning på Högskoleområdet. På 1800-talet raserades det tidigare slottsområdet och ersattes med parker och en mängd offentliga byggnader och denna utveckling har fortsatt med förnyelse in i vår tid.

Guide: Bo E Karlson, byggnadsantikvarie
Samling: Hamnparken, Slottsmodellen, Västra Storgatan

Gamla Hjälmseryds kyrka (Sävsjö kommun)

Söndag 17/9 kl 13

Gamla Hjälmseryds kyrka uppfördes under 1100-talet men övergavs och lämnades som en ruin och stenbrott när den nya kyrkan stod färdig 1853. Hur kunde kyrkan, likt fågel Fenix, resas igen och återuppbyggas? Kom och hör den spännande historien om kyrkan som fick ett nytt liv.

Guide: Susanne Haltiner Nordström, arkeolog
Samling: utanför kyrkan

Mykinge försöksgård – det glömda industriminnet i Skärstad dalen (Jönköpings kommun)

Onsdag 20/9 kl 18

1941–1968 var Mykinge platsen för försöksodlingar av asp och poppel samt forskningsstation för Västra tändsticksfabriken i Jönköping. Här testades den snabbväxande hybridaspen och Mykinge var världskänt inom träförädling och tändstickstillverkning. Idag finns både forskningsstationen och odlingarna kvar. Mykinge är något så ovanligt som både ett botaniskt och fysiskt industriminne. Kom med och upplev en frusen tidsbild.

Guide: Ådel V. Franzén, kulturgeograf
Samling: Mykinge gård

Ryfors bruk – bruksmiljö och  exklusiv fritidsanläggning (Mullsjö kommun)

Söndag 23/9 kl 13

Ryfors Bruk, väster om Mullsjö har en intressant historia. Miljön präglas framförallt av den gårds- och parkanläggning som familjen Sager skapade med internationella influenser och förebilder. Ryfors var en exklusiv fritidsbostad för en mycket förmögen familj. Den stora parken var omtalad redan i sin samtid. Ta del av miljön, bebyggelsen och historien bakom.

Guide: Britt-Marie Börjesgård, byggnadsantikvarie
Samling: vid parkeringen vid kägelbanan

Bibliska budskap och gyllene maktsymboler i  Brandstorps kyrka (Habo kommun)

Onsdag 27/9 kl 18

Följ med på en vandring bland praktfulla målningar och inventarier i Brandstorps kyrka. Vi tittar bland annat på tak- och väggmålningarna som nu är mer än 250 år gamla och får även en inblick i målarens villkor och vilka material som använts.

Guide: Gunnel Rosenquist, konservator
Samling: i kyrkan


Dokument

Omslag på folder. Olika byggnader.

Kulturvandringar i länet och staden 2017 (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Broschyr
Affisch för utskrift. Samma innehåll som finns på den här sidan om kulturvandringarna.
Kulturvandringar 2017 (pdf, 2,7 KB, nytt fönster) > Affisch

Kuturvandringarna arrangeras tillsammans med Folkuniversitetet

Tillgänglighet

Tillgängligheten vid våra kulturvandringar varierar beroende på plats. Samtliga våra guider använder högtalarsystem. När det gäller framkomlighet, parkeringsmöjligheter, vandringens längd och så vidare, kontakta respektive guide i förväg för närmare information om tillgängligheten vid respektive vandring.
För övriga frågor kontakta:
Mikael Nordström, enhetschef, tel. 036-30 18 39, mikael.nordstrom@jkpglm.se
Anna Stålhammar, redaktör, tel. 036-30 18 37, anna.stalhammar@jkpglm.se

Kontaktpersoner

Agneta Åsgrim Berlin, tel. 0722-09 40 20, agneta.asgrim@gmail.com
Anders Franzén, tel. 036-30 18 81, anders.franzen@jkpglm.se
Ann-Marie Nordman, tel. 036-30 18 35, ann-marie.nordman@jkpglm.se
Bo E Karlson, tel 073-637 59 21, boekarlson@gmail.com
Britt-Marie Börjesgård, tel. 036-30 18 42, britt-marie.borjesgard@jkpglm.se
Gunnel Rosenquist, tel. 036-30 18 69, gunnel.rosenquist@jkpglm.se
Jörgen Gustafsson, tel. 036-30 18 58, jorgen.gustafsson@jkpglm.se
Kristina Jansson, tel. 30 18 08, kristina.jansson@jkpglm.se
Linnéa Kallerskog, tel. 036-30 18 33, linnea.kallerskog@jkpglm.se
Margareta Olsson, tel. 036-30 18 89, margareta.olsson@jkpglm.se
Mikael Nordström, tel. 036-30 18 39, mikael.nordstrom@jkpglm.se
Ninni Ekre, tel. 036-30 18 17, ninni.ekre@jkpglm.se
Susanne Haltiner Nordström, tel. 036-30 18 31, susanne.nordstrom@jkpglm.se
Ådel V. Franzén, tel. 036-30 18 13, aadel.franzen@jkpglm.se