Vi arbetar med museets samlingar och publika aktiviteter

Personer samlade vid en trappa.
Fotografi på personalen som arbetar med museets samlingar och publika verksamhet. Övre raden från vänster: Gunnar Söderström, Ann-Louise Nero, Liselotte Munther, Conchi Gonzalez, Morgan Gunnar, Sten Magnusson. Mittenraden från vänster: Christer Wengse, Lisbeth Lagerstrand, Henrik Johansson, Maria Ridderberg. Främre raden från vänster: Karin Kristoffersson, Magnus Rossler.