Konst

Bilderna av målningarna kan vara beskurna.
Jönköpings läns museum har en konstsamling som består av cirka 5000 konstverk. I samlingen ingår också Jönköpings läns konstförenings samling som består av den så kallade Paulisamlingen och Ganneviksamlingen.

I museets samling ingår främst svensk konst från de senaste två hundra åren med tyngdpunkt i det förra sekelskiftets nationalromantiska stämningsmåleri. I samlingarna finns också verk som beskriver staden och länet och naturligtvis länskonstnärer.

"Sveriges roligaste museum med Arkiv för naiv konst", så lanserades den första utställningen av naiv konst då Arkiv för naiv konst inrättades vid Jönköpings läns museum 1971. Initiativtagare var köpmannen och målaren Axel Bengtsson från Nässjö, som inte bara bidrog med egna konstverk utan också var grundare av en stipendiefond för konststudier och vetenskaplig forskning kring den naiva konsten.

Det finns i Småland en stark strömning av folkkonst med rötter i 1600- och 1700-talens fantasieggande kyrkokonst samtida med det frodiga sydsvenska bonadsmåleriet och träsnidade gubbar i vår egen tid. Det var därför naturligt att vid museet inrätta ett arkiv för att mera varaktigt dokumentera, samla och visa den naiva konstens utveckling främst i Sverige, men även med utblickar över Norden och Europa.

Till samlingen hör också John Bauer alla skisser, illustrationer och verk som du kan läsa om i menyn.