Textil

Kläder, skor och bonader
I Jönköpings län är vi knappast kända för att vara duktiga på att väva, sy eller sticka praktfulla textilier. Vi har Ulrica Stenberg som under 1800-talet drev ett damastväveri i Jönköping som vävde dukar och servetter av hög kvalité. Det fanns naturligtvis flera personer i länet som var duktiga på sitt hantverk och som lämnat efter sig fina textilier. Men det vi istället har gjort oss kända för är det som vi numera kallar återbruk.

I samlingarna har vi många exempel på hur man återbrukat textilier eller tar tillvara andra material för att skapa nya. Vi har ryor för sängen där man drygat ut ullen med nöthår (från kor) i bottenväven och sedan knutit in bitar av trasor från uttjänta uniformer och andra kläder. Vi har en trasmatta gjord av vaxduk och det som vi kanske är mest kända för är bröllopskuddar sydda i skarvsöm med lappar som även de är från uniformer och andra kläder.

En stor del av den textila samlingen innehåller också Jönköpings läns hemslöjdsförenings efterlämnade material som består av tusentals skisser och arbetsritningar men också mängder av arbetsprover och en del färdiga varor.