Mission

Föremål från Kina, Indien och Afrika
Den 4 januari 1957 invigdes en missionsavdelning på länsmuseet som innehöll insamlade föremål från framförallt Kongo men också från Kina och Indien.

Arbetet med att förebereda missionsavdelningen hade pågått i flera år och det var huvudsakligen Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som organiserade insamling av föremål. De uppmanade missionärer att samla in föremål som sedan skickades till Jönköping. Samlingen består främst av vardagsföremål som dryckeskärl, tyger, korgar, mattor av bast, huvudbonader, jaktvapen såsom spjut och kruthorn. Det finns också musikinstrument och smycken.