Arkeologi

Fynd från arkeologiska utgrävningar
Det allra första föremålet i samlingen är ett redskap av flinta från stenåldern som katalogiserades redan 1901. Det har blivit betydligt fler fynd sedan dess som vi idag kan använda för att få en större förståelse för människans första tid i Jönköpings län. Idag kommer de flesta fynden från de arkeologiska utgrävningar som länsmuseet bedriver runt om i länet.

Ett av de märkvärdiga fynd som har gjorts är när man 1971 grävde fram 46 sandstenshällar varav 15 var försedda med ristade bilder. Sagaholmshällarna finns idag på länsmuseet som en unik påminnelse om begravningsseder under bronsåldern.

Många undersökningar har också gjorts i Jönköpings stad och en del av de fynden kan du idag se i den stadshistoriska utställningen i Arkivhuset i Jönköping.