Föremål

Redskap, prylar och hantverk
Föremål från samlingarna
Möbler, pottor, tallrikar, tandborstar, kopparpannor, hästvagnar, ja säg det vi inte har i samlingarna. Hundra års samlande har gett resultat och vi har mycket som kan hjälpa oss att både blicka bakåt som framåt.

I början av 1900-talet samlade museet främst in föremål från allmogesamhället: plogar, sovelfat, målade skrin, spinnrockar och andra föremål med ålderdomlig prägel.från Jönköping och de större städerna i länet skänktes många vackra föremål bland annat uniformer, sidenklänningar, möbelgrupper och kaffeserviser.

Många hantverkare avslutade under den första hälften av 1900-talet sina verksamheter - industrialiseringen hade tagit över.

1956 invigdes en ny länsmuseibyggnad i Jönköping. Efter många år av trångboddhet kunde man nu ta emot stora samlingar. Man tog även emot donationer och minnessamlingar med diverse antikviteter.

Även 1970- och 80-talens insamlande präglades av stora gåvor, men nu av hem med mer vardagliga föremål. Vid denna tid diskuterade man inom museivärlden hur man skulle komma tillrätta med den snedfördelning av de insamlade föremålen som uppstått. Ett program för dokumentation av samtiden, SAMDOK, bildades och varje museum fick ansvar för vissa insamlingsområden På Jönköpings läns museums lott föll frikyrkan, den småländska möbelindustrin och småindustrin i Gnosjö.

Idag omfattar samlingen 55 000 så kallade inventarienummer, vilket innebär cirka 100 000 objekt (eftersom ett nummer kan innehålla flera föremål).

Vi arbetar för fullt med att digitalisera museets samlingar och publicera dem på Digitalt Museum.