Film

Äldre filmprojektorer.
Bild på äldre filmprojektorer
Från hösten 2003 till 2009 pågick ett filminventeringsprojekt på Jönköpings läns museum. Vi inventerade drygt 1700 filmer. Det vi sökte var, t ex 8 mm eller 16 mm film, dock inte videofilm. Dessa fanns hos privatpersoner, företag, institutioner, folkrörelser, kommuner och hembygdsföreningar och innehöll allt från familjehögtider till kungabesök, industriprocesser och hembygdsskildringar.

Den rörliga bilden kan på ett unikt sätt skildra människor, händelser, verksamheter och miljöer från en svunnen tid. Vid årsskiftet 2004/2005 upphörde vi att inventera rena familjefilmer, dock undantaget filmer före 1950. Vi valde att prioritera filmer som visade arbetsliv (industrier, hantverk, m.m.), sport- och idrottsfilmer, hembygdsfilmer och evenemangsfilmer av allmänt intresse.

Även tidigare har länsmuseet samlat in filmer och några har vi börjat lägga ut på You Tube.

2011 pågick arbetet med att katalogisera en stor samling av biografföremål som vi förvärvat från Bertil Karlströms samling. Föremålen kommer ifrån Jönköpingsbiograferna Saga, Scala, Metropol, Röda Kvarn, China samt SF 1&2. Några av föremålen kommer från en annan givare och härstammar från Röda Kvarn i Sävsjö.

Rapporter

Filmen som kulturhistoriskt dokument (pdf, 299 KB, nytt fönster) >