Dokumentation

Bondens år

Bondens år 

Bondens år

Bondens år 

Bondens år

Bondens år 

Bondens år

Bondens år 

Bilder från Bondens år och Karl Andersson & Söner
Länsmuseet har sedan 1978 regelbundet dokumenterat länets historia genom delatagande observationer, intervjuer, fotografering och insamling av föremål. Exempel på större dokumentationer är Bondens år, en skogsbondefamiljs liv på höglandet, Vägen i landskapet och Till minnet av Gudrun, människors minnen och erfarenheter från den stora januaristormen samlades in.

Samdok är ett nätverk och samarbetsorgan för kulturhistoriska museer och andra kulturarvsinstitutioner och -organisationer som arbetar med kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte kring undersökningar och insamling med utgångspunkt från samtiden samt med tolkning, användning och utveckling av samlingarna. Syftet är att bidra till en fördjupad förståelse för människan i samhället och ge kulturhistoriska perspektiv på människors skiftande villkor och värderingar i tid, rum och olika sociala sammanhang.

Rapporter

Här kan du läsa två av våra dokumentationer.

När senmoderniteten kom till Småland (pdf, 120 KB, nytt fönster) >

Minnen efter stormen Gudrun (pdf, 94 KB, nytt fönster) >