Bild

Bilder och fotografier
Kollage av bilder
Fotograf Evert Andersson
Museets bildsamling består av en halv miljon bilder från hela länet av både professionella och amatörfotografer. De äldsta bevarade bilderna togs redan 1859 av den tyska fotografen Johannes Jaeger. Idag är bilderna digitala och tekniken har underlättat fotograferandet men vi undrar hur mycket som kommer sparas för framtiden. För att underlätta insamlandet av digitala bilder förbereder vi möjligheterna att kunna ladda upp bilder via internet.

Under många år har länsmuseet katalogiserat och digitaliserat bilder för att göra dem mer tillgängliga. Bilder läggs kontinuerligt ut på Digitalt museum och Flickr så fort som vi hinner med.

I bildsamlingen finns många fotografer som skildrat sin del av världen genom kameralinsen. Axel Fors från Bodafors, pressfotografen Stewe Andersson med hela länet som arbetsfält eller Oscar Jarén från Frinnaryd är exempel på fotografer från länet. Gustav Andersson, Conny Rich, Knut Björlingsson, Emil Eriksson och senast Evert Andersson är fotografer som främst har fotograferat Jönköping och Huskvarna. Det är inte många kvinnor men Calla Sundbäck for med cykel runt i Grännabygden och fotograferade kända och okända.

Bildbyrå

De bilder som vi publicerat på vår webbplats eller Digitalt museum, Flickr, Facebook, YouTube eller bloggar får du använda fritt eller enligt CC-märkning.

Alla bilder är inte bildbehandlade. Behöver du bilder med högre upplösning, retuscharbete, mer omfattande bildsökning/research, eller fotograferingsuppdrag tar vi betalt enligt vår prislista för våra bildtjänster.

Prislista och leveransvillkor (pdf, 35 KB, nytt fönster) >