Arkiv och bibliotek

Litteratur och arkivmaterial
Jönköpings läns museums arkiv och bibliotek är en forskningsresurs för både personal och besökare. Här samlar vi litteratur och arkivmaterial om och från Jönköpings län. Om du vill besöka museets arkiv eller bibliotek, kontakta arkivarie eller bibliotekarie eller vänd dig till forskarsalen i Arkivhuset.

Arkivet

I museets arkiv har man under 1900-talet samlat information om länets historia. Ett av arkiven är uppordnat efter länets kommuner och församlingar. Dessutom är samlingen ordnad efter ämnen som företag, kommunikationer, fornminnen, smålandskonstnärer, personhistoria och så vidare. Informationen består av handlingarna som pressklipp, korrespondens och tryckt material

Museets arkiv innehåller också handlingar som tillkommit vid fältarbeten som museets tjänstemän utfört. Det kan vara kulturhistoriska inventeringar, utredningar, rapporter från arkeologiska eller etnologiska undersökningar med mera.

En annan efterfrågad arkivsamling är det Enskilda arkivet, som består av material efter personer, organisationer och företag från 1600-talet och framåt. Häri finns allt från kartor, ritningar, räkenskapsböcker, protokoll. Ett framträdande personarkiv är John Bauers där hans brevsamling sträcker sig från hans barndom tills hans död.

Länet har ett rikt musikliv och under ca ett decennium har vi samlat in material till vårt Pop- och Rockarkiv, bestående av tidningsartiklar, affischer, vinylskivor och Cd-skivor.

En viktig del i vårt arbete är digitaliseringen av arkivets handlingar. Just nu pågår skanning av artiklar om smålandskonstnärer, dagsaktuella pressklipp samt av John Bauers brevsamling. Så småningom så ska man kunna ta del av den digitala arkivsamlingen i Arkivhusets forskarsal. 

Biblioteket

Boksamlingen har byggts upp ända sedan fornminnesföreningen bildades 1901, från början mest genom gåvor och bytesexemplar och på senare år alltmer genom inköp.

Förutom den lokalhistoriska litteraturen finns i biblioteket böcker, tidskrifter och rapporter om det mesta som rör museets verksamhetsområden: arkeologi, byggnadsvård, etnologi, konst och arkitektur, språk- och ortnamnsforskning samt museivetenskap.

Äldre litteratur söks i kortkatalogen. I den nya bibliotekskatalogen söks böcker förvärvade från och med 2003 samt främst litteratur om Jönköpings län och länets socknar och kommuner, litteratur om John Bauer samt om naiv konst.

Biblioteket är ett referensbibliotek och enbart museets personal kan låna böckerna. Om du som besökare behöver låna hem något så hänvisar vi till Jönköpings stadsbibliotek.