Museets samlingar

Kollage av bilder

Bild >

Bilder och fotografier
Äldre föremål ligger uppställt på ett bord.

Föremål >

Redskap, prylar och hantverk
I över hundra år har först Jönköpings läns fornminnesförening och sedan Jönköpings läns museum samlat handlingar, bilder, konst, böcker och föremål. Vi har observerat, fotograferat och intervjuat er länsbor i våra dokumentationer. Det är detta som är museets samlingar – nu arbetar vi med att göra dem lättare att nå på internet därför finns vi på bland annat Digitalt museum, Flickr, YouTube eller skriver om samlingarna på vår blogg.

Att samla är en stor del av museernas verksamhet och vi funderar ständigt kring, vad vi samlar, hur vi samlar, vem som samlar och hur mycket ska vi samla. Frågor som fått olika svar i olika tider. Nu funderar vi mycket kring vem som ska samla, vi eller – du. Om vi inte har samlingar som du kan känna igen dig i blir de kanske ointressanta. Risken ökar att vi som länsmuseum i framtiden inte kan skildra kulturarv i Jönköpings län om vi inte samlat in eller dokumenterat det.

Sociala medier

Genom vår blogg, Flickr, Youtube och Digitalt museum har möjligheterna ökat för oss att nå fler. Det har också blivit enklare för dig att nå oss eftersom det finns möjlighet att kommentera det vi skriver. Vi har precis börjat och kommer att fortsätta hitta nya vägar för vårt framtida arbete.

Konstnären John Bauer

Det är först och främst illustrationerna till ”Bland tomtar och troll” som har gjort John Bauer till en älskad konstnär. Bilderna med alla de fantastiska väsen som befolkar hans sagovärld - troll och jättar, riddare och prinsessor - har skänkt honom hans ställning som hela Sveriges sagokonstnär.
Sagokonstnären John Bauer växer upp i Jönköping och under sitt korta liv återvänder han ständigt till trakterna kring Vätterns södra spets.  Läs mer om sagokonstnären John Bauers historia och berättelser i menyn under konst.


Frågor om samlingar? 


Kontakta oss på:
tel: 036-30 18 00
Arkivhusets forskarsal
tel: 036-10 50 20

Det går också bra att skicka ett mejl med dina frågor till: