Rapporter byggnadsvård 2012

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid


2012:1
Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster

Tånnö hembygdsgård, Renovering av eldstäder och skorstenar (pdf, 448 KB, nytt fönster) >


Tånnö


Värnamo


Anders Franzén


13
2012:2 Ängarydskapellet (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Säby Tranås Robin Gullbrandsson 26
2012:3 Värnamo kyrka, Ombyggnad av norra läktaren för textilförvaring (pdf, 402 KB, nytt fönster) >  Värnamo stad Värnamo Anders Franzén 16
2012:4 Stengårdshults kyrka, Utvändig restaurering av kyrkobyggnaden och klockstapeln (pdf, 591 KB, nytt fönster) >  Stengårdshult Gislaved Agneta Åsgrim Berlin 16
2012:5

Vetlanda centrum, från Leoparden till Trekanten (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

 Vetlanda stad Vetlanda Britt-Marie Börjesgård  42
2012:6 Ingatorps kyrka, antikvarisk medverkan vid putsrenovering i sakristian (pdf, 298 KB, nytt fönster) > Ingatorp  Eksjö 

Robin Gullbrandsson

10 
2012:7 Värnamo tingshus, kulturhistorisk utredning karaktärisering och byggnadshistoria Tingshuset 1 (pdf, 927 KB, nytt fönster) >  Värnamo stad Värnamo

Britt-Marie Börjesgård

26 
2012:8 Läktarorgel i Oxie kyrka, Dokumentation inför demontering (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Oxie Malmö Robin Gullbrandsson  28
2012:9

Värnamo stadshus, kulturhistorisk utredning karaktärisering och beskrivning Delar av Värnamo stadshus, Torget 9

Värnamo stad  Värnamo 

Britt-Marie Börjesgård

26 
2012:10 Svarttorps kyrka, Invändig renovering (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Svarttorp Jönköping Robin Gullbrandsson 48
2012:11 Marbäcks kyrka. Byte av el och bänkvärmare (pdf, 557 KB, nytt fönster) >    Marbäck  Aneby  Britt-Marie Börjesgård  16
2012:12 Sionskapellet i Sommen, Utvändig och invändig restaurering (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Säby Tranås Britt-Marie Börjesgård  24
2012:13 Bölaryds såg, antikvarisk medverkan vid reparation av rötskador i golv och tak Villstad Gislaved

Britt-Marie Börjesgård

18 
2012:14 Ödestugu kyrka och kyrkogård. Antikvarisk kontroll ljud, belysning samt diverse åtgärder på kyrkogården Ödestugu  Jönköping 

Britt-Marie Börjesgård

 
18 
2012:15 Göta hovrätt. Antikvarisk medverkan vid tillgänglighetsanpassning mm av Göta hovrätt på Arkivet 1 Jönköping  Jönköping  Anders Franzén  22 
2012:16 Bredaryds hembygdsgård, Byte av yttertak av linbastan från Öen (pdf, 391 KB, nytt fönster) >  Bredaryd Värnamo Anders Franzén  10
2012:17 Under arbete     Anders Franzén   
2012:18 Hakarps kyrka Antikvarisk medverkan vid sanering och renovering av korgolvet Hakarp  Jönköping  Robin Gullbrandsson  54 
2012:19 Läktarorgeln i Sofia kyrka Antikvarisk medverkan vid målning och förgyllning av läktarorgeln Jönköping stad  Jönköping 

Britt-Marie Börjesgård

14 
2012:20 Säby kyrka Antikvarisk medverkan vid värmekonvertering och golvarbeten Säby  Tranås  Robin Gullbrandsson   24 
2012:21 Under arbete        
2012:22 Under arbete        
2012:23 Under arbete        
2012:24 Under arbete        
2012:25 Rogberga kyrkogård, Ny askgravlund, Rogberga (pdf, 451 KB, nytt fönster) >  Rogberga Jönköping Anders Franzén 11
2012:26 Restaurering av papptak i Aschanska gårdebn (pdf, 267 KB, nytt fönster) > Eksjö stad Eksjö Anders Franzén 10
2012:27 Under arbete        
2012:28 Under arbete        
2012:29 Under arbete        
2012:30 Gränna prästgård Arkivstudie byggnadshistorik Gränna  Jönköping  Robin Gullbrandsson   30 
2012:31 Hallingstorps kapell, Ingvändiga målningsarbeten (pdf, 503 KB, nytt fönster) > Säby Tranås Bo E Karlson 12
2012:32 Ryhov  Byggnadsantikvarisk förundersökning herrgårdsbyggnaderna Ljungarum  Jönköping Bo E Karlson  78