Rapporter byggnadsvård 2011

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid

 

2011:08

Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster

Bjurbäcks kyrka (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

 

Bjurbäck

 

Mullsjö

 

Britt-Marie Börjesgård

 

34

2011:28 Hultaby slottsruin, Vård- och underhållsåtgärder (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Näsby Vetlanda Robin Gullbrandsson 28
2011:29 Vetlanda kapellkrematorium ”Uppståndelsekapellet”. Värmekonvertering och invändig ommålning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Vetlanda stad Vetlanda Robin Gullbrandsson 20
         
2011:36 Tomtabackens luftbevakningstorn, Restaurering (pdf, 687 KB, nytt fönster) > Malmbäck Nässjö Anders Franzén  18
2011:46 Carl Petersons villa och Ingsbergs herrgård i Nässjö, Kulturhistorisk bedömning av fastigheterna Sänket 1 och Skansen 4 (pdf, 519 KB, nytt fönster) >  Nässjö Nässjö Margareta Olsson  20
2011:49 Kolladan i Ohs bruk,  Byggnadsvårdsåtgärder (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Gällaryd Värnamo Britt-Marie Börjesgård  24