Rapporter byggnadsvård 2017

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid


2017:01 
Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster
 


 


2017:02 Ingatorps kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Ingatorp Eksjö Anders Franzén  58
2017:03 Byarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaureringsarbeten på tornet (pdf, 4 MB, nytt fönster) >
Byarum
Vaggeryd
Britt-Marie Börjesgård  36
2017:04 Bondstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga arbeten (pdf, 5 MB, nytt fönster) >
Bondstorp
Vaggeryd
Britt-Marie Börjesgård  30
2017:05 Mederleds tullkvarn. Byggnadsminnesutredning av Mela kvarn, Storegården 1:21 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >
Bäckseda  Vetlanda 
Margareta Olsson  26
2017:06 Nykyrka kyrka. Färganalys inför kommande målningsarbeten (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Nykyrka
Mullsjö 
Britt-Marie Börjesgård  22
2017:07 Domherren 23, Jönköping. Antikvarisk utredning avseende fastigheten Domherren 23 (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping
Anders Franzén  30
2017:08 Schiörlinorgeln i Svenarums kyrka. Dokumentation och restaurering (pdf, 17 MB, nytt fönster) >
Svenarum  Vaggeryd
Robin Gullbrandsson  160
2017:09 Smalspåret vid Ohs bruk. Byggnadsminnesutredning av industribanan Ohs bruk (pdf, 3 MB, nytt fönster) >
Bor, Gällaryd och Voxtorp
Värnamo
Margareta Olsson  26
2017:10 Lövås 8:5 Scandinavian Raceway. Karaktärisering och beskrivning (pdf, 2 MB, nytt fönster) >
Anderstorp
Gislaved
Britt-Marie Börjesgård  20
2017:11 Östra kapellet i Jönköping. Invändig tillgänglighetsanpassning (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Jönköping stad
Jönköping stad
Margareta Olsson  20
2017:12 Anderstorps kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 6 MB, nytt fönster) >
Anderstorp  Gislaved
Robin Gullbrandsson  64
2017:13 Hylletofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 1 MB, nytt fönster) > 
Hylletofta
Sävsjö
Anders Franzén  20
2017:14 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av högtalare (pdf, 4 MB, nytt fönster) >
Nykyrka
Mullsjö
Britt-Marie Börjesgård  12
2017:15 F.d. däckfabriken i Gislaved. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av fastigheten Göta 2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >
Gislaveds tätort
Gislaved
Britt-Marie Börjesgård  26
2017:16 Norra Solberga kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 6 MB, nytt fönster) >
Norra Solberga
Nässjö
Anders Franzén & Margareta Olsson  60
2017:17
 
 
2017:18   

 
2017:19 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och underhållsarbeten utförda 2016 (pdf, 7 MB, nytt fönster) >
Värnamo
Värnamo
Britt-Marie Börjesgård  20
2017:20 Lommaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering och avfuktning av tornet (pdf, 13 MB, nytt fönster) > 
Lommaryd  Aneby
Anders Franzén  16
2017:21 Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 1MB, nytt fönster) > 
Norra Sandsjö  Nässjö
Anders Franzén  14
2017:22 Aneby begravningsplats. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2MB, nytt fönster) >   Bredestad
Aneby Anders Franzén  32
2017:23 Haurida kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2MB, nytt fönster) >
Haurida
Aneby Anders Franzén  32
2017:24
 
 
2017:25
 
 
2017:26   

 
2017:27


 
2017:28
 
 
2017:29
 
 
2017:30   

 
2017:31


 
2017:32