Rapporter byggnadsvård 2016

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid


2016:01 
Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster
Näs 1:8, Ingatorp. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av byggnaderna 8 och 25 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > 


Ingatorp


Eksjö
 

Anders Franzén


16

2016:02 Hakarps kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med exteriör restaurering (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Hakarp
Jönköping
Anders Franzén  30
2016:03 Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med partiellt byte av plåttak (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Nässjö stad  Nässjö
Anders Franzén  8
2016:04 Säby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med reparationer av bjälklag m.m. (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Säby   Tranås 
Anders Franzén  24
2016:05 Pilaboparken i Anneberg. Vård- och underhållsplan 2016-2026 med vårdprogram (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Norra Solberga  Nässjö
Margareta Olsson & David Gard  68
2016:06 Linderås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av torn och gravkor (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Linderås
Tranås 
Robin Gullbrandsson  24
2016:07 Byarums och Svenarums kyrkogårdar. Antikvarisk medverkan i samband med konservering av gravstenar (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Byarum & Svenarum
Vaggeryd
Britt-Marie Börjesgård  30
2016:08 Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad av kororgel (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad
Jönköping
Robin Gullbrandsson  8
2016:09 Järsnäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband medinvändig restaurering m.m. (pdf, 10 MB, nytt fönster) >  Järsnäs  Jönköping Robin Gullbrandsson  66 
2016:10 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av ramp (pdf, 10 MB, nytt fönster) >  Nykyrka
Mullsjö 
Britt-Marie Börjesgård  20
2016:11 Habo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av plåttak (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Habo
Habo
Robin Gullbrandsson  48
2016:12 Norra Solberga nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av målade korfönster (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Norra Solberga
Nässjö
Robin Gullbrandsson  22
2016:13 Öreryds gamla missionshus. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering (pdf, 2 MB, nytt fönster) >   Öreryd
Gislaved
Robin Gullbrandsson  26
2016:14 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak  socken i Jönköping (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Barnarp
Jönköping Britt-Marie Börjesgård  18
2016:15 Under arbete 

 
2016:16 Lekeryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med omläggning av tak (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Lekeryd
Jönköping Britt-Marie Börjesgård  16
2016:17 Gamla Rådhuset, Jönköping. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering av Gamla Rådhuset på Antiken 1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad
Jönköping
Anders Franzén  24
2016:18 Sandhems kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omputsning av fasaden (pdf, 7 MB, nytt fönster) >   Sandhem
Mullsjö
Britt-Marie Börjesgård  20
2016:19 Nässjö skogskyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplatser (pdf, 3 MB, nytt fönster) >   Nässjö Nässjö Britt-Marie Börjesgård  24
2016:20 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Gustav Adolf  Habo 
Britt-Marie Börjesgård  16
2016:21 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med demontering av bänkar (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Södra Hestra
Gislaved
Margareta Olsson  18
2016:22    
 
2016:23 Skillingaryds klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Tofteryd
Vaggeryd
Margareta Olsson  28
2016:24 Kråkshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fönsterrestaurering (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Kråkshult  Eksjö
Margareta Olsson  16
2016:25 Byarums kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av kyrkogårdsmur (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Byarum
Vaggeryd
Britt-Marie Börjesgård  22
2016:26 Byarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av kor m.m. (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Byarum  Vaggeryd
Britt-Marie Börjesgård  20
2016:27 Båraryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig renovering, läkarunderbyggnad och krypgrundsåtgärder (pdf, 2MB, nytt fönster) >   Båraryd
Gislaved
Margareta Olsson  36
2016:28 Bondstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av bärlinor och avfuktning av grund (pdf, 8 MB, nytt fönster) Bondstorp  Vaggeryd
Britt-Marie Börjesgård  24
2016:29 Vetlanda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med uppförande av förråd i vapenhuset (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Vetlanda
Vetlanda
Britt-Marie Börjesgård  20
2016:30 Arkadien 4, Jönköping. Antikvarisk utredning angående kulturhistoriskt värde samt volymer vid eventuell nyexploatering (pdf, 2MB, nytt fönster) > Jönköping  Jönköping
Anders Franzén  26
2016:31 Hylletofta kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med inrättande av askgravplats (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Hylletofta
Sävsjö 
Anders Franzén  8
2016:32 Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Barnarp  Jönköping Anders Franzén  38
2016:33 Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Almesåkra
Nässjö 
Anders Franzén  8
2016:34 Åkers kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av plåttak och lanternin (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Åker  Vaggeryd
Margareta Olsson  20
2016:35 Torskinge kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Torskinge
Värnamo
Anders Franzén  18
2016:36 Aschanska gården. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av uthuslänga mot Arendt Byggmästares gata (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Eksjö  Eksjö
Margareta Olsson  22
2016:37 Burseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig renovering av torn (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Burseryd
Gislaved
Anders Franzén  24
2016:38 Skepperstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av torntak och sanering/skyddsåtgärder på kyrkvind (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Skepperstad  Sävsjö
Margareta Olsson  24
2016:39 Värnamo kyrkogårdar. Antikvarisk medverkan i samband med ny belysning på kyrkogårdar (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Värnamo
Värnamo
Britt-Marie Börjesgård  22
2016:40 Svalhult 1:7. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av östra magasinet (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Adelöv  Tranås 
Margareta Olsson  24
2016:41 Hultsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering  (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Hultsjö
Sävsjö 
Margareta Olsson  28
2016:42 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Nässjö  Nässjö
Anders Franzén  30
2016:43 Bönareds f.d. komministerboställe. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av tegeltak (pdf, 2 MB, nytt fönster)  Bjurbäck
Mullsjö 
Margareta Olsson  20