Rapporter byggnadsvård 2015

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid


2015:01 
Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster

Fiskmåsen 13, Tranås. Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnaden på Fiskmåsen 13 i Tranås (pdf, 2 MB, nytt fönster) >


Tranås stad


Tranås
 

Anders Franzén


30
2015:02 Under arbete

 
2015:03 Huskvarna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder i krypgrund och källare (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Huskvarna stad
Jönköping  Anders Franzén  20
2015:04 Aschanska gården. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av bodlängan och portlidret (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Eksjö stad  Eksjö
Margaretha Engstedt  16
2015:05 Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med installation av ljudanläggning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Nässjö stad
Nässjö
Britt-Marie Börjesgård 14
2015:06 Vetlanda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ommålning och restaurering (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Vetlanda 
Vetlanda 
Britt-Marie Börjesgård  29
2015:07 Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig restaurering (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Svenarum
Vaggeryd
Britt-Marie Börjesgård  54
2015:08 Ödestugu kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighets- och klimatförbättrande åtgärder m.m. (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Ödestugu  Jönköping
Anders Franzén  32
2015:09 Under arbete   
   
2015:10 Nykyrka kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av skiffertak m.m. (pdf, 9 MB, nytt fönster) >  Nykyrka
Mullsjö
Britt-Marie Börjesgård  20
2015:11 Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Skirö
Vetlanda   Britt-Marie Börjesgård  14
2015:12 Häryds masugn. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av masugnsruin (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Gnosjö
Gnosjö
Britt-Marie Börjesgård  20
2015:13  

 
2015:14 Bölaryds kvarn och såg. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fasad, Bölaryd 1:68 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >
Villstad  Gislaved
Britt-Marie Börjesgård  23 
2015:15 Hörjesås Södregård. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av gårdsmiljö, Hörjesås 2:4 (pdf, 8 MB, nytt fönster) >   Ramkvilla   Vetlanda  Britt-Marie Börjesgård  48
2015:16  

 
2015:17 Mulseryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Mulseryd Jönköping Robin Gullbrandsson  48
2015:18 Angerdshestra kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Angerdshestra
Jönköping
Robin Gullbrandsson  38
2015:19 Bottnaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Bottnaryd  Jönköping  Robin Gullbrandsson  64 
2015:20 Ryggåsstugans värld. Kulturhistorisk utredning kring Ryggåsstugan och dess invånare före flytten till Jönköpings stadspark (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping
Anders Franzén  32
2015:21 Norra Unnaryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Norra Unnaryd  Jönköping  Robin Gullbrandsson 44
2015:22 Sofiakyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnader för pentry m.m. (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Jönköping
Jönköping
Anders Franzén  12
2015:23 Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Jönköping
Jönköping
Anders Franzén  10
2015:24 Säby kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med anläggande av askgravplats (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Säby
Tranås
Anders Franzén  10
2015:25 Eklundshovs vattenverk. Antikvarisk kontroll och medverkan i samband med genomförda restaureringar 1998–2010, Kortebo 2:171 (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Sofia församling  Jönköping  Britt-Marie Börjesgård  40 
2015:26 Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av skyddsrum (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Värnamo  Värnamo
Britt-Marie Börjesgård  18
2015:27 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med invändig restaurering och omgestaltning (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Nässjö   Nässjö  Britt-Marie Börjesgård  38
2015:28 Anderstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av bänkar m.m. (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Anderstorp
Gislaved 
Anders Franzén  16
2015:29 Gripenbergs slott. Arkivstudie och uppmätning avseende byggnadsminnet Gripenbergs slott (pdf, 9 MB, nytt fönster) >   Säby
Tranås
Bo E Karlson  90
2015:30 Norra Sandsjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering (pdf, 7 MB, nytt fönster) >  Norra Sandsjö
Nässjö Anders Franzén  14
2015:31 Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Frinnaryd  Aneby  Robin Gullbrandsson  16 
2015:32 Ramkvilla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med värmekonvertering (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Ramkvilla   Vetlanda
Robin Gullbrandsson  8
2015:33 Lannaskede-Myresjö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med värmekonvertering (pdf, 5 MB, nytt fönster) >   Lannaskede och Myresjö  Vetlanda   Robin Gullbrandsson 
2015:34 Brandstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av hängrännor och stuprör (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Brandstorp
Habo
Robin Gullbrandsson  8
2015:35 Lilla Björkudden. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av en ängslada (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Järsnäs   Jönköping  Anders Franzén  16
2015:36 Askeryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Askeryd
Aneby
Robin Gullbrandsson  16
2015:37 Kyrkan på vinden. En undersökning av återanvänt medeltida timmer i Hakarps kyrka (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Hakarp
Jönköping
Robin Gullbrandsson  44
2015:38 Ås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot (pdf, 7 MB, nytt fönster) >  Ås  Gislaved
Anders Franzén  10
2015:39 Moderna bruksorter. En studie av samhällen i symbios med företag med särskilt fokus på Fagerhult (pdf, 4 MB, nytt fönster) >   Gustav Adolf  Habo  Anders Franzén  40 
2015:40 Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med ommålning av kyrkans fasader (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Gustav Adolf  Habo 
Agneta Åsgrim Berlin  14