Rapporter byggnadsvård 2014

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid

2014:01

Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster

Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten (pdf, 5 MB, nytt fönster) >

Södra Hestra 

Gislaved
 Margaretha Engstedt
16
2014:02 Tånnö kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Tånnö Värnamo  Margaretha Engstedt 16
2014:03 Voxtorps kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med fasadrestaurering (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Voxtorp  Värnamo  Margaretha Engstedt 14
2014:04 Fågelmuseet, Jönköping. Antikvarisk medverkan i samband med invändig renovering (pdf, 5 MB, nytt fönster) >
Jönköpings stad
Jönköping Margaretha Engstedt
16
2014:05 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med takomläggning (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Kållerstad Gislaved Margaretha Engstedt  16
2014:06 Burseryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund (pdf, 6 MB, nytt fönster) >
Burseryd
Gislaved
Anders Franzén 10
2014:07 Gryteryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Gryteryd
Gislaved
Anders Franzén
10
2014:08 Södra Hestra kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund (pdf, 7 MB, nytt fönster) >
Södra Hestra
Gislaved
Anders Franzén
12
2014:09 Säby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad av WC m.m. (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Säby  Tranås  Robin Gullbrandsson  6
2014:10 Ägersgöls skola. Antikvarisk medverkan i samband med invändigt måleri (pdf, 7 MB, nytt fönster) >  Hult  Eksjö   Margaretha Engstedt  16
2014:11 Skogskyrkogården i Nässjö. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av stolpbelysning samt anläggande av vattenspegel (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Nässjö  Nässjö  Britt-Marie Börjesgård  22 
2014:12 Bottnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillbyggnad, värmekonvertering och invändiga åtgärder (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Bottnaryd  Jönköping  Robin Gullbrandsson 48 
2014:13 Östanå gård. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av fyra flyglarnas socklar (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Gränna  Jönköping  Margareta Olsson  16
2014:14 Göta hovrätt, Ämbetsbyggnaden F003002. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad   Jönköping  Anders Franzén  16 
2014:15 Nässjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med borttagande av altarring m.m. (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Nässjö   Nässjö Britt-Marie Börjesgård  26 
2014:16 Kumlaby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av torntak (pdf, 10 MB, nytt fönster) >
Visingsö Jönköping
Robin Gullbrandsson
18 
2014:17 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga och utvändiga arbeten (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Nässjö  Nässjö  Britt-Marie Börjesgård 20 
2014:18 Nässjö skogskapell. Antikvarisk medverkan i samband med komplettering av inredning (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Nässjö Nässjö Britt-Marie Börjesgård  18 
2014:19 Under arbete         
2014:20 Jönköpings Stadspark. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping  Margaretha Engstedt  34 
2014:21 Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av fasadbelysning (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Lekeryd  Jönköping  Robin Gullbrandsson 
2014:22 Svarttorps kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med hårdgörning av gångar (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Svarttorp  Jönköping  Robin Gullbrandsson 
2014:23 Bruno Mathssons miljöer. Kulturhistorisk utredning av två byggnadsmiljöer på Apeln 1 och Drabanten 4 med anknytning till formgivaren Bruno Mathsson (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Värnamo  Värnamo  Anders Franzén  26 
2014:24 Flisby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad och ommålning av kyrkbänkar (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Flisby  Nässjö  Margaretha Engstedt  14 
2014:25 Almen 6, Jönköping. Antikvarisk dokumentation inför rivning och återuppbyggnad (pdf, 5 MB, nytt fönster) >
Jönköpings stad  Jönköping  Anders Franzén
46
2014:26 Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré (pdf, 9 MB, nytt fönster) >  Nässjö   Nässjö Margaretha Engstedt  14 
2014:27 Marieholm – en bruksort i Gnosjö kommun. Kulturhistorisk inventering (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Åsenhöga och Kävsjö Gnosjö  Britt-Marie Börjesgård  40
2014:28 Bälaryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Bälaryd  Aneby  Robin Gullbrandsson  14 
2014:29 Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Gränna  Jönköping  Margaretha Engstedt  16 
2014:30 Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation (pdf, 6 MB, nytt fönster) >
Norrahammar  Jönköping  Anders Franzén
10 
2014:31 Båraryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsförbättrande åtgärder (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Båraryd  Gislaved  Margaretha Engstedt
2014:32 Stengårdshults kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning (pdf, 10 MB, nytt fönster) >  Stengårdshult  Gislaved  Margaretha Engstedt  16 
2014:33  Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Svenarum  Vaggeryd  Britt-Marie Börjesgård  22 
2014:34 Romanäs sanatorium. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring (pdf, 21 MB, nytt fönster) >  Säby  Tranås  Margaretha Engstedt  20 
2014:35  Under arbete         
2014:36  Botorp. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Linderås  Tranås  Margaretha Engstedt  30 
2014:37  Månsarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad och renovering m.m. (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Månsarp
Jönköping  Anders Franzén
34 
2014:38  Vireda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak på sakristian och korets norra sida (pdf, 10 MB, nytt fönster) >
Vireda  Aneby  Robin Gullbrandsson
22 
2014:39  Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk kontroll i samband med omläggning av tak (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Nässjö  Nässjö  Britt-Marie Börjesgård  20 
2014:40  Under arbete         
2014:41  Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig bättringsmålning (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Gällaryd  Jönköping  Margareta Olsson  12 
2014:42  Nässjö skogskapell och krematorium. Antikvarisk medverkan i samband med om- och tillbyggnad av krematorieanläggningen (pdf, 6 MB, nytt fönster >
Nässjö  Nässjö  Britt-Marie Börjesgård
40 
2014:43  Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbete (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Bredaryd  Värnamo
Anders Franzén
12 
2014:44  Tranås stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnader i källarvåningen (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Tranås
Tranås   Anders Franzén 20 
2014:45  Under arbete    
 
2014:46  Lekeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Lekeryd  Jönköping  Anders Franzén  24 
2014:47  Nya Åminne bruk. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av skorsten på masugn (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Värnamo Värnamo Robin Gullbrandsson  22
2014:48  Hässleby kyrka och begravningskapell. Antikvarisk medverkan i samband medutvändig målning (pdf, 9 MB, nytt fönster) > 
Hässleby   Eksjö  Robin Gullbrandsson  10 
2014:49  Björnebergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ändring och restaurering (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Järstorp  Jönköping  Bo E Karlson & Margareta Olsson  24 
2014:50  Malmbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av yttertak (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Malmbäck  Nässjö   Anders Franzén  18 
2014:51  Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring Bondstorp  Vaggeryd  Margareta Olsson
34 
2014:52  Under arbete         
2014:53  Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ny korbelysning (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Frinnaryd   Aneby Robin Gullbrandsson 
2014:54 Vetlanda stad och nära omland. Kulturhistorisk utredning (pdf, 11 MB, nytt fönster) >  Vetlanda stad och angränsande socknar  Vetlanda   Britt-Marie Börjesgård & Ådel Vestbö-Franzén  124