Rapporter byggnadsvård 2013

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid


2013:01
Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster
Slottsvillan i Huskvarna. Antikvarisk medverkan i samband med omtäckning av plåttak och fasadrestaurering på Herrgården 2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >


Huskvarna stad


Jönköping
 

Margareta Olsson


36
2013:02 Linderås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga målningsåtgärder i Linderås kyrka (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Linderås   Tranås Britt-Marie Börjesgård  22 
2013:03 Tranås stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med inre ombyggnad, solavskärmning m.m. avseende Tranås stadshus på Lövstad 1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Tranås stad   Tranås  Anders Franzén 18 
2013:04 Lannaskede gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styrsystem för värme (pdf, 7 MB, nytt fönster) >   Lannaskede Vetlanda  Britt-Marie Börjesgård 20 
2013:05 Brahehus slottsruin. Antikvarisk medverkan i samband med vård- och
konserveringsåtgärder på Brahehus slottsruin (pdf, 7 MB, nytt fönster) >
 Gränna  Jönköping Robin Gullbrandsson  46
2013:06 Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av blyfönster (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Voxtorp Värnamo  Margareta Olsson &
Anders Franzén 
 12
2013:07 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Kållerstad  Gislaved   Anders Franzén   16
2013:08 Antikvarisk medverkan. Ås kyrka. Omläggning av spirans yttertak (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Ås  Gislaved  Anders Franzén    18
2013:09 Antikvarisk medverkan. Näs 1:8, Ingatorps socken. Restaurering av bodbyggnad och stallbyggnad på Näs 1:8 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Ingatorp  Eksjö  Anders Franzén  18 
2013:10 Brandstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Brandstorp  Habo   Robin Gullbrandsson  26 
2013:11 Huskvarna klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av klockbock och fasadförsamling (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Huskvarna   Jönköping  Margareta Olsson  20 
2013:12 Vrigstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av korfönster i Vrigstads kyrka (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Vrigstad  Sävsjö   Anders Franzén  16 
2013:13 Malmbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig retaurering m.m. (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Malmbäck  Nässjö   Anders Franzén & Margareta Olsson  24 
2013:14 Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. på Skede kyrka  socken (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Skede Vetlanda   Britt-Marie Börjesgård  16 
2013:15 Gamla Rådhuset. Antikvarisk medverkan i samband med installation av vattenburet värmesystem i Gamla Rådhuset på Antiken 1 Kristine församling (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Jönköpings stad  Jönköping  Margareta Olsson & Anders Franzén  14 
2013:16 Rydaholms kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omfogning av torn, stenkonservering m.m. (pdf, 7 MB, nytt fönster) >  Rydaholm Värnamo Britt-Marie Börjesgård  42
2013:17 Gamla residenset. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning och takarbeten på Gamla residenset, Blixten 7 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping  Bo E Karlson  12 
2013:18 Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av putssockel (Pdf, 1 Mb, nytt fönster) > Skirö  Vetlanda  Margareta Olsson  16 
2013:19 Bredaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av kompletterande belysning (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Bredaryd  Värnamo  Britt-Marie Börjesgård  10 
2013:20 Hamra hembygdsgård. Antikvarisk medverkan i samband med byte av tak m.m. på hembygdsgården Hamra Lunnagård (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Bredaryd  Värnamo  Anders Franzén & Margareta Olsson  10 
2013:21 Bringetofta kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig trämålning av Bringetofta kyrka (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Bringetofta   Nässjö Anders Franzén & Margaretha Engstedt  16 
2013:22 Bälaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga målningsarbeten (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Bälaryd  Aneby  Robin Gullbrandsson  20 
2013:23 Lommaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med uppförande av skjutbart glasparti i norra korsarmen (pdf, 9 MB, nytt fönster) >  Lommaryd  Aneby  Britt-Marie Börjesgård  20
2013:24 Lommaryds kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med omtäckning av torntak m.m. (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Lommaryd  Aneby  Britt-Marie Börjesgård  24 
2013:25 Manbyggnaden på gården Fråstorp 1:7. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrestaurering (pdf, 502 KB, nytt fönster) >  Haurida  Aneby Margareta Olsson & Britt-Marie Börjesgård  18 
2013:26 Bodanäs herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av flygelbyggnaden på Bodanäs 1:12 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Norra Sandsjö  Nässjö  Anders Franzén  28 
2013:27 Skogskapellet i Nässjö. Antikvarisk kontroll i samband med installation av högtalare (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Nässjö   Nässjö Britt-Marie Börjesgård  16 
2013:28 Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Nässjö  Nässjö  Britt-Marie Börjesgård 18 
2013:29 Människors mötesplatser. Kunskapsunderlag Gislaveds och Gnosjö kommuner (pdf, 2 MB, nytt fönster) >   Gislaved & Nässjö  Anders Franzén  40 
2013:30 Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med fönsterrestaurering (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Gränna  Jönköping   Margareta Olsson  18
2013:31 Östanå herrgård. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av de inre flyglarna (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Gränna  Jönköping   Margareta Olsson  14
2013:32 Utgår        
2013:33  Korsberga kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av tornlanternin och fasad (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Korsberga  Vetlanda Margareta Olsson   16
2013:34 Brahekyrkan. Antikvarisk medverkan i samband med installation av ny klimat- och värmeanläggning samt invändig sanering och restaurering (pdf, 4 MB, nytt fönster) >   Visingsö  Jönköping  Margareta Olsson  72 
2013:35  Gällaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsanpassning (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Gällaryd  Värnamo   Margareta Olsson  10 
2013:36  Gripenbergs gård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning av säteribyggnaden på Gripenberg 4:1 (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Säby  Tranås  Bo E Karlson  20 
2013:37  Barkeryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av putsfasader och fönster (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Barkeryd   Nässjö  Anders Franzén  18
2013:38  Flisby kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med uppförande av läkarunderbyggnad samt förbättrad tillgänglighet (pdf, 805 KB, nytt fönster) >  Flisby Nässjö Margareta Olsson & Anders Franzén   20
2013:39  Göberga gård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av yttertak på mangårdsbyggnaden (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Linderås  Tranås  Bo E Karlson  12 
2013:40  Göberga gård. Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Linderås  Tranås  Bo E Karlson  12 
2013:41  Habo kyrka och klockstapel. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Habo  Habo  Robin Gullbrandsson  30 
2013:42  Tranås stadshus. Vårdprogram för byggnadsminnet Tranås stadshus (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Tranås stad  Tranås   Anders Franzén  52
2013:43  Torpet Lundabo. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av torpet Lundabo på Gislaved 1:27 (pdf, 757 KB, nytt fönster) >  Gislaved Gislaved   Margareta Olsson  20
2013:44  Hensnässtugan. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av Hensnässtugan (pdf, 539 KB, nytt fönster) >  Gryteryd  Gislaved   Margareta Olsson  18
2013:45  Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för bättre tillgänglighet (pdf, 7 MB, nytt fönster) >  Fryele Värnamo  Anders Franzén  14
2013:46  Gislaveds kommunhus. Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning (pdf, 4 MB, nytt fönster) >   Gislaved  Robin Gullbrandsson  46 
2013:47  Vallsjö nya kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering (pdf, 3 MB, nytt fönster) > 
Vallsjö
Sävsjö
Robin Gullbrandsson
28
2013:48  Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering (pdf, 895 KB, nytt fönster) >  Dannäs Värnamo Robin Gullbrandsson   18
2013:49  Norra Solberga gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av spåntak (pdf, 3 MB, nytt fönster) >  Norra Solberga   Nässjö   Robin Gullbrandsson   28
2013:50  Utgår         
2013:51  Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring (pdf, 451 KB, nytt fönster) >  Voxtorp Värnamo Margareta Olsson  14
2013:52  Ökna kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av fasader och fönster (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Ökna  Vetlanda   Britt-Marie Börjesgård  26 
2013:53  Ängsladan i landskapet. Inventering av ängslador med särskild tyngdpunkt i Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommuner (pdf, 9 MB, nytt fönster) >   Eksjö, Nässjö och Vetlanda   Anders Franzén  78 
2013:54  Mariakyrkan i Värnamo. Ny stols- och bänkinredning i kyrkorummet (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Värnamo  Värnamo  Margareta Olsson  12 
2013:55  Fryele kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Fryele  Värnamo   Britt-Marie Börjesgård  16 
2013:56  Nydala kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen (pdf, 7 MB, nytt fönster) >  Nydala  Värnamo   Britt-Marie Börjesgård  20 
2013:57  Värnamo kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med nytt styr- och reglersystem för värmen (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Värnamo  Värnamo  Britt-Marie Börjesgård  16 
2013:58  Rogberga kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad tillgänglighet (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Rogberga  Jönköping  Anders Franzén  10 
2013:59  Vrigstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering vid angrepp av hussvamp (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Vrigstad  Sävsjö   Anders Franzén  48 
2013:60  Bäckseda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av bergvärme samt nytt styr- och reglersystem för värmen (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Bäckseda  Vetlanda  Britt-Marie Börjesgård  18 
2013:61  Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Nässjö   Nässjö   Britt-Marie Börjesgård  28 
2013:62  Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering (pdf, 1 MB, nytt fönster) >   Kärda  Värnamo  Anders Franzén  18 
2013:63  Vallsjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av klockstapel (pdf, 8 MB, nytt fönster) >  Vallsjö  Sävsjö   Robin Gullbrandsson  18 
2013:64  Ägersgöls skola, Ägersgöl 1:11. Antikvarisk medverkan i samband med renovering och ommålning av fönstersocken (pdf, 10 MB, nytt fönster) >  Hult  Eksjö   Margaretha Engstedt  14 
2013:65  Bredestads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med installation av avfuktare (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Bredestad  Aneby   Robin Gullbrandsson  14 
2013:66  Norra Solberga nya kyrka. Antikvarisk medverkan vid restaurering av blyinfattade fönster (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Norra Solberga   Nässjö   Robin Gullbrandsson  28 
2013:67  Hullaryds tingshus. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av tegeltak, Hullaryd 2:30 (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Lommaryd  Aneby  Britt-Marie Börjesgård  18 
2013:68  Bjurbäcks kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av fasad (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Bjurbäck  Mullsjö   Britt-Marie Börjesgård  26