Rapporter byggnadsvård

Åtta olika rapportomslag.
Många av rapporterna finns att ledda ner i PDF-format.
Museets rapporter är sammanställda årsvis. Se en komplett förteckning över rapporterna, varav flera går att ladda ner som pdf-filer.

Rapportarkiv årsvis

Museets rapporter finns sammanställda årsvis.
En del rapporter finns för nedladdning, andra kan beställas till självkostnadspris + frakt på tel 036-30 18 00.