Arkeologiska rapporter 2012

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid


2012:01 AU1

Blå titel är länkad till PDF. Öppnas i nytt fönster.

Norra Kärr 1:1 m.fl. och Lakarp 1:1 m.fl.
Arkeologisk utredning etapp 1
inför bearbetnings-koncessionsansökan (pdf, 1 MB, nytt fönster) >Gränna och Ödeshög


Jönköping och Ödeshög


Anna Ödeén


22
2012:02 RAÄ Myresjö 53:1 och 53:2. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom fornlämningsområde till rubricerade lämningar, inför förbättring av avloppsanläggning inom Hjältaryd 8:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Myresjö

Vetlanda Moa Lorentzon
2012:03 Säby1:8 & 1:9. Arkeologisk utredning inför husbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Visingsö Jönköping Jan Borg  16
2012:04 Båramo 1:1 mfl. Arkeologisk utredning etapp 1 inför industrietablering (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Tofteryd Vaggeryd Jan Borg  20
2012:05 Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ nr 50, inför ny järnvägsgata och rondell inom Tändsticksområdet (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköping stad Jönköping  Susanne H Nordström   12
2012:06 Bro över Tabergsån. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 251 och 112 inför nybyggnation av bro vid Månsarps masugn Månsarp Jönköping  Ann-Marie Nordman 
2012:07 Schaktkontroll i Vallgatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ 50 och 137, Vallgatan Jönköping stad Jönköping Ann-Marie Nordman 8
2012:08 Vindkraftspark Norra Vedbo. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Bälaryd, Haurida, Järsnäs, Lommaryd och Svarttorp Aneby, Jönköping Jörgen Gustafsson 46 
2012:09 Kabelgrävning i Vallgatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll i Vallgatan, RAÄ 50 Jönköping stad Jönköping  Ann-Marie Nordman 
2012:10 Tunnerstad 5:34. Arkeologisk utredning, etapp 2 inför nybyggnation inom Tunnerstad 5:34 Jönköping stad Jönköping  Ann-Marie Nordström 
2012:11 Värmunderyd – åker och kolning. Arkeologisk förundersökning av RAÄ Vetlanda 178:3, 178:4, 186:1, 187:1 och 297 inför etablering av tre industritomter inom fastigheten Värmunderyd 1:1 (pdf, 21 MB, nytt fönster) > Vetlanda Vetlanda Fredrik Engman 54
2012:12 Lusse rör – ett sägenomspunnet röse i blickfånget för vägfarande i mer än tusen år Arkeologisk undersökning av RAÄ 32 och 132 m.fl. med anledning av nya E4:an (pdf, 4 MB, nytt fönster) >  Barnarp Jönköping 

Kristina Jansson och Mikael Nordström 

82 
2012:13 Mur till Rosenlunds parkanläggning. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 250 inför en häckplantering inom Rosenlunds herrgårdsområde (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Susanne H Nordström 8
2012:14 Värmunderyd – inte bara bärnstens-pärlor och röjningsrösen.Arkeologiska undersökningar av fossil åkermark, järnhantering, en kvadratisk stensättn., stensättningsliknande röjningsröse, kolning och boplatsspår (pdf, 6 MB, nytt fönster) >  Vetlanda Vetlanda  Fredrik Engman och Mikael Nordström 180 
2012:15 Under arbete        
2012:16 Under arbete        
2012:17 Murar på stranden - bastion Carolus och sjömuren. Arkeologiska förundersökningar inom RAÄ nr 49:1, 50:1 och 137:1, Jönköpings slott, inför bostadsbyggnation inom kvarteren Väster 1:1 och Götaland 5 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad  Jönköping Claes Pettersson 98 
2012:18 Under arbete        
2012:19 Röjningsrösen utmed väg 954. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 384  inför förbättrad trafiksäkerhet utmed väg 954 (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Norra Solberga Nässjö Anna Ödéen  
2012:20 Fjärrkyla Slottsgatan        
2012:21 Visingsborg 3:4. Arkeologisk utredning etapp 2 inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Visingsö Jönköping  Anna Ödéen 
2012:22 Fösingstorp 1:48 (pdf, 934 KB, nytt fönster) > Tranås Tranås  Anna Ödéen
2012:23 Talavidsparken intill den ursprungliga Junebäcken. Arkeologisk undersökning inom del av RAÄ 50:1 inför VA-ledningar och fjärrvärme inom Talavidsparken, Väster 1:1 (pdf, 14 MB, nytt fönster) >  Jönköping stad  Jönköping  Susanne H Nordström  36
2012:24 Granarp 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad bangård (pdf, 981 KB, nytt fönster) > Barnarp Jönköping Jan Borg 8
2012:25 Kv Neapel. Arkeologisk utredning etapp 2 inför avstyckning av tomt i Kv Neapel (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköping stad Jönköping  Anna Ödéen  8
2012:26 Visingsborg 3:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför planerad breddning av väg 1001 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Visingsö Jönköping  Anna Ödéen
2012:27 Årderspår inom Göberga 1:24. Arkeologisk utredning etapp 2 inför bergtäktverksamhet (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Linderås Tranås  Anna Ödéen 18 
2012:28 Sjöbo gamla bytomt. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 239, Sjöbo bytomt,inför fjärrvärmeledning inom Kortebo 4:9 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Susanne H Nordström 8
2012:29

Rådhuset/ Smedjegatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning längs med Smedjegatan fram till Rådhuset (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Jönköping stad Jönköping Susanne H Nordström
2012:30 Vindkraft Örserum. Arkeologisk utredning etapp 1, inför vindkraftsetablering norr om Örserum (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Gränna Jönköping Fredrik Engman 44
2012:31

 

 

Malmbäcks, Barkeryds och Nässjö Nässjö Moa Lorentzon  32 
2012:32

Vindkraft i Lyckås. Arkeologisk utredning etapp 1, inför etablering av vindkraftspark inom Lyckås med flera fastigheter (pdf, 13 MB, nytt fönster) >

Skärstad, Svarttorp Jönköping Ådel V Franzén 30
2012:33

Kvarteret Välviljan och Hahngränd i Gränna. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 79:1 inför fjärrvärmeledning inom kvarteret Välviljan, Hahngränd och Sjögatan (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

Gränna Jönköping  Susanne H Nordström  10 
2012:34 Bytomt på Kumlaby 10:2. Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Kumlaby 10:2 (pdf, 14 MB, nytt fönster) > Visingsö Jönköping  Anna Ödéen  24 
2012:35

Järnframställning och kolning vid Axamo flygplats. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning av RAÄ 338, 190:1, 333, m.fl. inom del av Hedenstorp 1:3. (pdf, 6 MB, nytt fönster) > 

Sandseryd Jönköping Moa Lorentzon 158
2012:36 Vindkraft Hornamosse  Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftetablering inom Gustaf Adolf och Habo socknar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Gustaf Adolf, Habo, Utvängstorp  Habo, Mullsjö  Moa Lorentzon  32 
2012:37 Junebäcken ett vattendrag med skiftande öde (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Linnéa Kallerskog 48
2012:38 Frinnaryd 9:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggande av vindkraftverk (pdf, 871 KB, nytt fönster) > Frinnaryd Aneby Jan Borg
2012:39 Arkeologisk undersökning av domarring i Porteshult. RAÄ Månsarp 41:2 med anledning av skaegörelse i samband med kraftledningsarbeten (pdf, 21 MB, nytt fönster) > Månsarp Jönköping Linnéa Kallerskog 28
2012:40 Provtagning av kol i blästslagg. Arkeologisk förundersökning i form av provtagning i RAÄ nr 212 (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Månsarp Jönköping  Linnéa Kallerskog 14
2012:41 Änkhusgatan/Slottsgatan Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1 (pdf, 5 MB, nytt fönster) >  Jönköping stad  Jönköping  Susanne Haltiner Nordström  22
2012:42 Ölmstad-Gränna. Arkeologisk utredning etapp 1 inför nedgrävning av ny markkabel (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Gränna Ölmstad Jönköping Jan Borg , Ådel V Franzén 18
2012:43 Norrahammars-Månstorp 2:6 och Hökhult 2:11. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerat bostadsområde (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Barnarp och Sanseryd Jönköping Jan Borg  8
2012:44

Tånnö, arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 23:1 inför en tryckstegringsstation inomNorrtorp 3:1, Tånnö socken (pdf, 2 MB, nytt fönster) > 

 Tånnö  Värnamo  Susanne Haltiner Nordström  8
2012:45 Under arbete        
2012:46 Gunillaberg, arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering, Bottnaryds socken (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Bottnaryd  Jönköping  Jan Borg  20 
2012:47 Granarp 1:1, kompletterande utredning (pdf, 937 KB, nytt fönster) >  Barnarp  Jönköping  Jan Borg
2012:48 Näsby 181, Arkeologisk förundersökning av röjningsröseområdet RAÄ 181 inför vindkraftsetablering inom Södra Karstorp 1:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Näsby  Vetlanda  Ingvar Röjder  28
2012:49 Fossil åker i Kansjö och Göstorp
arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 402 och 407, inför vindkraftsetablering inom fastighet Kansjö 2:6 med flera (pdf, 920 KB, nytt fönster) >
 Malmbäck  Nässjö  Moa Lorentzon 34
2012:50 Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad VA-ledning mellan Reftele och Tallberga, Reftele och Ås socknar (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Reftele och Tallberga, Reftele och Ås  Gislaved  Ådel Franzén  48 
2012:51 Ombyggnad väg 761, arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnad av väg761, sträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Stockaryd  Sävsjö  Håkan Hylén  10 
2012:52

Kvarteret Lunden1:1, 2 och Stocknäs 1:2, Eksjö Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 134:1,Eksjö stad, inför nybyggnation inom Kvarteret Lunden1:1, 2 och Stocknäs 1:2, Eksjö socken (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Eksjö  Eksjö  Susanne Haltiner Nordström 
2012:53 Sökschaktsgrävning mellan Ölmstad och Gränna, arkeologisk utredning etapp 2 inför Nedgrävning av nymarkkabel, Gränna och Ölmstads socknar (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Gränna och Ölmstad  Jönköping  Jan Borg  10 
2012:54 Gölhult 2:13 mfl, Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering,Habo socken (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Habo  Habo  Ingvar Röjder  18 
2012:55 Bataljonsgatan, Ekhagen. Arkeologisk utredning inför byggnation av ny väg,Jönköpings kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköping  Jönköping  Ann-Marie Nordman 
2012:56

Rosenlund 2:1 Arkeologisk utredning inför etablering av parkeringsplats vid Elmia mässområde, Jönköping (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Jönköping  Jönköping  Ann-Marie Nordman 
2012:57 Fjärrkyla Västgötagatan Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50:1 I Jönköpings stad (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Jönköping  Jönköping  Susanne Haltiner Nordström 
2012:58

Öggestorp 1:1  Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad husbyggnation, Öggestorp (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Öggestorp  Jönköping  Jan Borg 
2012:59 Gröne mosse kretsloppspark Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 mfl (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Båraryd  Gislaved  Ingvar Röjder  16 
2012:60 Kanalgatan och Rökerigränd. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad, inför ny vägbeläggning i delar av Kanalgatan och Rökerigränd, Kristine församling (pdf, 9 MB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Susanne Haltiner Nordström   26
2012:61 Förbifart vid Barnarp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny förbifart söder om Barnarps samhälle samt inför ny GC-väg längs väg 661 (pdf, 18 MB, nytt fönster) > Barnarp   Jönköping  Håkan Hylén  32
2012:62 Hyltena 2:1  Arkeologisk utredning inför utbyggnad av elektroniklager (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Barnarp  Jönköping  Jan Borg  10 
2012:63 Gränna camping. Arkeologisk utredning inför utvidgning med servicehus, vägdragning samt förtätning av stugor (pdf, 15 MB, nytt fönster) > Gränna  Jönköping  Susanne Haltiner Nordström,
Ådel V. Franzén 
 18
2012:64 Norrgården 2  Arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av ny sporthall i Vetlanda (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Vetlanda  Vetlanda Susanne
Haltiner
Nordström
2012:65  Gröne mosse kretsloppspark II Arkeologisk utredning etapp 2, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 mfl (pdf, 972 KB, nytt fönster) >  Båraryd  Gislaved    
2012:66          
2012:67          
2012:68 Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Jönköping  Jönköping Ann-Marie Nordman  12
2012:69 Markanvändning i Villstads-Haghult. Arkeologisk efterundersökning av markberedd fossil åker, RAÄ 356 (pdf, 13 MB, nytt fönster) >  Villstad  Gislaved Jan Borg  44
2012:70 Vindkraftsetablering vid Slageryd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför vindkraftsetablering (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Slageryd, Bäckaby och Fröderyd  Vetlanda  Håkan Hylén 36
2012:71  Äskhult 1:6 Arkeologisk utredning etapp 1 inför reviderad vindkraftverksplacering, Habo socken (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Habo Habo Jörgen Gustafsson 8
2012:72  Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning inför nedläggning av VA-ledning inom fastigheten Nygård 2:1 m.fl. (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Villstad  Gislaved  Jörgen Gustafsson  8
2012:73 Gravfältet Brudstenarna. Arkeologisk förundersökning intill gravfältet RAÄ 60:1
inför nedgrävning av VA-ledning inom Nygård 2:1 m.fl. (pdf, 2 MB, nytt fönster) >
Villstad Gislaved Jörgen Gustafsson 8
2012:74          
2012:75          
2012:76 Kv Götaland 5. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 134 i samband med ledningsdragning (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Jönköping  Jönköping Ann-Marie Nordman  8