Arkeologiska rapporter 2011

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid2011:01
FU
Blå titel är länkad till PDF. Öppnas i nytt fönster.

Brahegatan och kvarteret Hjorten 3, Gränna (pdf, 1 MB, nytt fönster) >


Gränna


Jönköping


Susanne H
Nordström


8
2011:02 Hornamossen vindkraft. Kulturhistorisk förstudie inför vindkraftsetablering, Habo, Gustav Adolfs och Utvängstorps socknar (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Habo, Gustav Adolfs och Utvängstorp Habo, Mullsjö Jan Borg
Ådel Vestbö-Franzén
 27
2011:03 FU Kv Guvernören 2. Arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom RAÄ nr 50, Jönköpings stad (pdf, 585 KB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Linnéa Kallerskog 4
2011:04
UN
Kv Vaxblekaren 5, 7 och 9 i Eksjö (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Eksjö stad Eksjö Björn Varenius 22
2011:05
FU
Öggestorp 2:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Öggestorp Jönköping Anna Kristensson 8
2011:06 UN Kvarteret Globen 5 och 6.
Arkeologisk undersökning inom RAÄ nr 50 (pdf, 773 KB, nytt fönster) >
Jönköpings
stad
Jönköping Susanne H Nordström 25
2011:07 AU Bro över Solgenån i Markestad. Arkeologisk utredning inför ny bro med anslutning över Solgenån, lv 910, Markestad (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Höreda Eksjö Anna Kristensson 8
2011:08 Kulla 4:2 (pdf, 802 KB, nytt fönster) > Tånnö Värnamo Ann-Marie Nordman 8
2011:09 Restaurering av treudden i Sjöhult. Restaurering av RAÄ 56:1, Månsarps socken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Linnéa Kallerskog 18

2011:10
AU

Rökinge 15:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Visingsö Jönköping Anna Kristensson 8
2011:11 När stormen lagt sig  Arkeologiska efterundersökningar av stormskadade fornlämningar etapp III-IV, Jönköpings län (pdf, 4 MB, nytt fönster) >     Leif Häggström Daniel Lindblad  130 
2011:12 Kv Rosendal. Arkeologisk förundersökning av fornlämning 176 (pdf, 722 KB, nytt fönster) >  Jönköping stad  Jönköping Ann-Marie Nordman  8
2011:13
FU
Kv Rosendal (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman 8
2011:14 FU Väster 1:1, Västra Torget.
Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inom RAÄ nr 50 inför planerad sopbehållare inom Väster 1:1 (pdf, 552 KB, nytt fönster) >
Jönköpings stad Jönköping Susanne H
Nordström
6
2011:15
FU
Enskild väg i Bogla by (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Anna Kristensson 8
2011:16
FU
VA-ledning, Flishult 1:3 (pdf, 512 KB, nytt fönster) > Näsby Vetlanda Fredrik Engman 8
2011:17 Källare i utkanten av det medeltida Jönköping. Arkeologisk för- och slutundersökning i form av schaktningsövervakning mellan Skolgatan och Västra Storgatan på Väster i Jönköpings stad, del av RAÄ 50 (pdf, 14 MB, nytt fönster) >  Jönköping  Jönköping Susanne Haltiner Nordström 52
2011:18 FU Elkabel i Sköldseryd-Lund.
Arkeologisk förundersökning inför kabelgrävning i närheten av RAÄ 79 och 85 (pdf, 955 KB, nytt fönster) >
Lommaryd Aneby Ann-Marie Nordman 6
2011:19 Under arbete        
2011:20 Under arbete     Moa Lorentzon  
2011:21 FU Röjningsrösena i Prästhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 273 inför bostadsbebyggelse inom Prästhagen 1:1 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Eksjö Eksjö Ingvar Röjder 32
2011:22 Bronsåldersboplats i Näsbyholm. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 211 inför utbyggnad av Värnamo golfbana i Näsbyholm (pdf, 2 MB, nytt fönster) >  Fryele  Värnamo  Anna Kristensson 24
2011:23 Kvarteret Abisko 17. Arkeologisk undersökning inom RAÄ 50  Jönköping stad  Jönköping  Anna Ödéen 38 
2011:24 AU Gula Sanna, kv Ungdomen18. Arkeologisk utredning inför husbyggnation i kvarteret
Ungdomen (pdf, 564 KB, nytt fönster) >
Jönköping stad Jönköping Jörgen Gustafsson 6
2011:25 Sofiaparken, Sofia kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i samband med ledningsdragning för ny belysning inom Sofiaparken, inom del av RAÄ nr 50 (pdf, 929 KB, nytt fönster) >  Jönköping stad  Jönköping Susanne H Nordström  8
2011:26 AU Sandseryd 1:3 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet (pdf, 927 KB, nytt fönster) > Sandseryd Jönköping Anna Ödeén 18
2011:27 AU Vindkraft vid Norra Bohult. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom
fastigheten Norra Bohult 1:2 m.fl. (pdf, 500 KB, nytt fönster) >
Anderstorp Gislaved Ann-Marie Nordman 6
2011:28 AU Rosenlund 2:1. Arkeologisk utredning inför nybyggnation av curlinghallar (pdf, 784 KB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Jan Borg 6
2011:29 AU Stockaryd, Hultsjö-Anderstorp och Nykulla. Arkeologisk utredning inför planerad vindkraftsetablering (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Stockaryd och Hultsjö Sävsjö Ingvar Röjder 22
2011:30 I Guvernörens grannskap. Georadarundersökning 2011 inom slottsområdets södra del, RAÄ 137 (pdf, 867 KB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping Claes Pettersson & Lars Winroth 18
2011:31 Under Hamnparkens gatsten. Kartering med georadar inom förborgsområdet, Jönköpings slott RAÄ 137 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping Claes Pettersson & Lars Winroth 20
2011:32 Den dolda lustgården. Baron Posses park på Rosenlund. Kartering med georadar hösten 2010 och våren 2011 inom den västra parken vid Rosenlunds herrgård (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping Lars Winroth,
Anna Andreasson
Claes Pettersson
36
2011:33 AU Lönshult 1:4. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet (pdf, 934 KB, nytt fönster) > Bredaryd Värnamo Ingvar Röjder 12
2011:34 Muren, porten & pumphuset. Kartering med georadar i april 2011 inom det sydöstra
fästningsområdet, Jönköpings slott RAÄ 137 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Jönköpings
stad
Jönköping Claes Pettersson
Lars Winroth
24
2011:35 AU Källarp1:3 och Hyltena 1:11. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av industrifastighet inom fastigheterna Källarp 1:3 och Hyltena 1:11 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Barnarp Jönköping Jörgen Gustafsson 18
2011:36 AU1 Norraby 1:3. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför villabyggnation inom fastigheten Norraby 1:3 (pdf, 672 KB, nytt fönster) > Tranås stad/Säby Tranås Ann-Marie Nordman 6
2011:37 AU1 Väg 954, delen Hunseberg–Kättstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning och nya sträckningar av väg 954, Hunseberg–Anneberg, delen Hunseberg–Kättstorp (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Nässjö och Norra Solberga Nässjö Håkan Hylén 34
2011:38 AU Mossgård 1:62 m.fl. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering sydöst
om Vetlanda (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Bäckseda och Vetlanda Vetlanda Fredrik Engman 32
2011:39 AU1 Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1 (pdf, 618 KB, nytt fönster) > Höreda Eksjö Jörgen Gustafsson 12
2011:40 AU1 Vindkraft i Kansjö, Göstorp m.fl. Kompletterande arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad gruppstation för vindkraft inom Kansjö 2:6, 2:7, 2,8, Göstorp 1:6, 1:7, Slätteryd 2:8, 2;9 och Floryd 1:6 (pdf, 983 KB, nytt fönster) > Malmbäck Nässjö Moa Lorentzon 12
2011:41 AU1 Väg 47, Vetlanda–Sjunnen. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerat anordnande av mötesfri landsväg längs del av väg 47 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Vetlanda Vetlanda Moa Lorentzon 14
2011:42 FU VA-ledning inom fastighet Hindsekind 1:49. Arkeologisk förundersökning i form av
schaktövervakning, inom fornlämningsområde för RAÄ 112 och 113 (pdf, 527 KB, nytt fönster) >
Värnamo Värnamo Moa Lorentzon 4
2011:43 Hyltena 1:11 mfl. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför planerad lastbilsanläggning inom fastigheterna Hyltena 1:11, Barnarps-Kråkebo 1:6 och Källarp 2:1  Barnarp  Jönköping Susanne H Nordström  8
2011:44 Eksjö kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning inför elledningsdragning inom Stora Torget och Eksjö kyrka, RAÄ 134:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Eksjö  Eksjö Susanne H Nordström  8
2011:45 AU1 Tahe 1:66, Taberg. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför nybyggnation inom
fastigheten Tahe 1:66 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Månsarp Jönköping Susanne H Nordström 14
2011:46 AU1 Kållerstad 2:4 och 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad utvidgning av grustäkt inom delar av fastigheterna Kållerstad 2:4 och 3:1 (pdf, 455 KB, nytt fönster) > Kållerstad Gislaved Håkan Hylén 6
2011:47 AU1 Grytås 1:2. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftverk och stubbrytning inom fastigheten Grytås 1:2 (pdf, 2 MB, nytt fönster) >
Åker Vaggeryd Mikael Nordström 22
2011:48 Markanvändning och miljö i Månsarp (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Månsarp Jönköping Ingvar Röjder Mats Regnell 56
2011:49 AU2 Äskhult 1:6. Arkeologisk utredning etapp 2 inför byggnation av vindkraft inom fastigheten Äskhult 1:6 (pdf, 455 KB, nytt fönster) > Habo Habo Jörgen Gustafsson 6
2011:50 AU1 Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation (pdf, 734 KB, nytt fönster) > Tranås Tranås Ann-Marie Nordman 4
2011:51 AU1 Fröafall och Krokstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför bostadsbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Tranås stad Tranås stad Ann-Marie Nordman 12
2011:52 AU1 Vindkraft i Hålaveden.
Särskild arkeologisk utredning, etapp 1, inom Hålaveden 1:48 mfl (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Tranås (f.d. Säby) Tranås Ann-Marie Nordman 14
2011:53 AU Södra Bränninge. Arkeologisk utredning inför bostadsbebyggelse inom fastigheten Bränninge 1:2 mfl (pdf, 680 KB, nytt fönster) > Habo Habo Ingvar Röjder 14
2011:54 AU1 Bolerum 2:3 och Björka 1:5. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför etablering av vindkraftverk inom fastigheterna Bolerum 2:3, Björka 1:5 (1) och Björka 1:5 (2) m fl (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Bälaryd Aneby Håkan Hylén 46
2011:55 Ben från Vedeby, Karlskrona. Osteologisk analys av benmaterial från
slutundersökningen av Vedeby, RAÄ 68 (pdf, 933 KB, nytt fönster) >
Karlskrona
socken
Karlskrona kommun, Blekinge län Anna Kloo Andersson 28
2011:56 FU I anslutning till RAÄ 185:2. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i anslutning till RAÄ 185:2, inför planerad fjärrvärmeledning (pdf, 973 KB, nytt fönster) > Sandseryd Jönköping Susanne H
Nordström
4
2011:57 AU1&2 Grimstorp 1:20 m.fl. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inför saneringsarbeten vid en nedlagd impregneringsanläggning inom fastigheten Hattsjöhult 1:3 och Grimstorp 1:20 m fl (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Norra Sandsjö Nässjö Jörgen Gustafsson 18
2011:58 AU1 Vindkraftspark Lemnhult. Arkeologisk utredning etapp 1, inför vindkraftsetablering (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Korsberga, Lemnhult och Näshult Vetlanda Fredrik Engman Moa Lorentzon 36
2011:59 AU1 Gynnås 1:4. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av grustäkt (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Åsenhöga Gnosjö Ann-Marie Nordman 8
2011:60 AU1 Göberga 1:24. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför täktverksamhet (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Linderås Tranås Ingvar Röjder 14
2011:61 FU Habo 71:1. Arkeologisk förundersökning invid RAÄ 71:1 inför villabebyggelse inom Furusjö 2:2 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Habo Habo Ingvar Röjder 4
2011:62 Arkeologisk undersökning inom RAÄ 50, kvarteret Ankaret 8 och 9, Kristine församling Jönköping Jönköping Ann-Marie Nordman  112
2011:63 AU2 GC-väg intill del av länsväg
1828 i Habo. Arkeologisk utredning etapp 2 i form av sökschaktning
inför GC-väg intill del av länsväg 1828 (pdf, 963 KB, nytt fönster) >
Habo Habo Susanne H Nordström 4
2011:64 Kajkant vid Lantmätargränd. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 50, inför fjärrvärmeledning inom Södra Strandgatan/Lantmätargränd (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Jönköping Jönköping Susanne H Nordström 8
2011:65 AU1 Isaberg. Arkeologisk utredning etapp 1, inför exploatering inom Vik 1:97, Norra Hestra socken samt Bjärsved 5:40, Öreryds socken i Gislaveds kommun (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Norra Hestra och Öreryd Gislaved Ann-Marie Nordman 10
2011:66 UN Blästplats. Arkeologisk undersökning av järnframställningsplats vid
Jönköpings flygplats, RAÄ 235:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Sandseryd Jönköping Linnéa Kallerskog 20
2011:67 Kv Löjan 4. Arkeologisk utredning inför husbyggnation Hakarp Jönköping Jan Borg  
2011:68 AU Singelsö 1:25. Arkeologisk utredning inför byggnation av väg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Båraryd Gislaved Jan Borg 4
2011:69 FU Gränna torg. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 179:1 inför
förbättringsåtgärder inom Gränna torg (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Gränna Jönköping Ingvar Röjder 4
2011:70 AU1 Ny sträckning av väg 761. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför ny dragning av
väg 761, sträckan Gamla Hjälmseryd - Stockaryd (pdf, 752 KB, nytt fönster) >
Hjälmseryd och Stockaryd Sävsjö Ådel V. Franzén 22
2011:71 AU Gunnarsbo 1:3 (5). Arkeologisk utredning inför planerad handelsetablering
inom fastigheten Gunnarstorp 1:3 (5) (pdf, 776 KB, nytt fönster) >
Nykyrka Mullsjö Ådel V. Franzén 6
2011:72 AU1 Kvarnarp 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny detaljplan (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Höreda Eksjö Anna Ödeén 4
2011:73 AU2 Flugeby 3:1 och 11:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför ombyggnation av befintlig väg (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Vetlanda Vetlanda Jan Borg 4
2011:74 AU1 Åker 1:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planläggning av nytt bostadsområde, Mastbacken (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Nässjö Nässjö Linnéa Kallerskog 14
2011:75 Nygård 2:1 mfl Arkeologisk utredning inför industrietabl inom fastighet Nygård 2:1 mfl (pdf, 10 MB, nytt fönster) > Villstad Gislaved Jörgen Gustafsson  
2011:76 AU2 Väg 27 Mossle-Nöbbele. Arkeologisk utredning etapp 2 inför utbyggnad av
befintlig väg 27 (pdf, 677 KB, nytt fönster) >
Värnamo Värnamo Jan Borg 6
2011:77 AU2 Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför husbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Höreda Eksjö Ann-Marie Nordman 4
2011:78 Samset 1:1. Arkeologisk utredning etapp 2 inför bostadsbyggnation (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Jönköping Ljungarum Jönköping Ann-Marie Nordman  8
2011:79 RV40, GC-väg delen Olsbovägen - banvallen. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför vägbyggnation inom fastigheten Knutshult 1:7 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  Mulseryd Jönköping Ann-Marie Nordman  10
2011:80 AU1 Fållinge-Nygård. Arkeologisk utredning etapp 1 inför byggnation av VAledning (pdf, 965 KB, nytt fönster) > Villstad Gislaved Jörgen Gustafsson 10
2011:81 AU1 Visingsö hamn. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning av väg 1001 och ny anslutning till hamnen (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Visingsö Jönköping Fredrik Engman,
Ådel Vestbö-Franzén
Robin Gullbrandsson
Anna Ödéen
32
2011:82 Vindkraft Solslätt. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark, inom rubricerade fastigheter (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Nydala, Hjälmseryd Sävsjö, Värnamo Ådel V Franzén  
2011:83 Vindkraft Magreteholm. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad vindkraftspark inom Margreteholm 1:1 mfl (pdf, 904 KB, nytt fönster) > Nykyrka, Sandhem Mullsjö Ådel V Franzén 34 
2011:84 Vindkraft i Lida. Arkeologisk utredning etapp 1 inför vindkraftsetablering (pdf, 867 KB, nytt fönster) > Burseryd Gislaved Ann-Marie Nordman  8