Arkeologiska rapporter 2017

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid


2017:01 
Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster

Ett vikingatida gravfält i Alseda kyrkby – ”enn stoor hoop upkastade Jordhögar”. Arkeologisk undersökning av ett överodlat vikingatida gravfält (RAÄ 167), boplatslämningar (RAÄ 165-168) samt rester efter norra kyrkstallarna (RAÄ 165). Inför ny dragning av länsväg 127 genom Alseda kyrkby (pdf, 13 MB, nytt fönster) > 


Alseda


Vetlanda 
 

Jan Borg & Mikael Nordström


250
2017:02 Fossil åkermark vid Himlabackarna. Arkeologisk utredning inför planerat bostadsbyggande inom Norrby 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Vetlanda
Vetlanda
Ådel V. Franzén  22
2017:03 Vattenpost på Hovrättstorget. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på Hovrättstorget, inom del av RAÄ-nr 50:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad
Jönköpings stad
Susanne Haltiner Nordström  10
2017:04


 
2017:05 Skog och Historia i Jönköpings län 2004–2016. Kort sammanfattande rapport (pdf, 1 MB, nytt fönster) >
Flera Aneby, Eksjö, Gislaved, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo
Linnéa Kallerskog  22
2017:06 Inför bergtäkt i Apelskift. Arkeologisk utredning etapp 1, av planerad bergtäkt inom del av Apelskift 2:15 (pdf, 6 MB, nytt fönster) >
Habo  
Habo  
Ådel V. Franzén  14
2017:07 Hyltena 1:11. Arkeologisk utredning inför inom del av fastigheten Hyltena 1:11
Barnarp
Jönköping Susanne Haltiner Nordström  8
2017:08 Lyckås 2:2. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Skärstad
Jönköping
Anna Ödeén  6
2017:09 Medeltida markutnyttjande i Närkes skogsmarker. Arkeologisk undersökning av fossil åkermark, fornlämningarna Ekeby 96‒98 och Sköllersta 223, inför planerad ny sträckning av väg 51 mellan Kvarntorpskorset och Svennevad 
Ekeby och Sköllersta
Kumla och Hallsberg (Örebro län)
Kristina Jansson & Ådel Vestbö Franzén
196
2017:10 Södra Park 1:2. Arkeologisk utredning med anledning av planerna på nytt bostadsområde inom fastigheten Södra Park 1:2 
Byarum
Vaggeryd
Anna Ödeén  16
2017:11 Hålvägar vid Lyckås. Arkeologisk förundersökning av hålvägssystem RAÄ 214 och 218 inför planerad vindkraftsetablering inom fastigheten Lyckås 2:1
Skärstad
Jönköping
Anna Ödeén  24
2017:12   

 
2017:13  

 
2017:14  

 
2017:15