Arkeologiska rapporter 2014

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid2014:01 
Blå titlar är länkade till PDF:er som öppnas i nya fönster

Hornaryd 3:1. Arkeologisk förundersökning inför planerad exploatering av fornlämningsområdet till RAÄ-nr 57:1, fastigheten Hornaryd 3:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >Värnamo Värnamo Kristina Jansson8

2014:02 

Barnarps-Kråkebo 1:6. Arkeologisk utredning inför planläggning av exploateringområde inom fastigheten Barnarps-Kråkebo 1:6 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping

Kristina Jansson

20

2014:03 

Under arbete

 

 

 

 

2014:04 

Lekeryd 2:3 och Lekeryd-Kättilstorp 1:3. Arkeologisk utredning inför detaljplan för villatomter pådel av fastigheterna Lekeryd 2:3 och Lekeryd-Kättilstorp 1:3 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > 

Lekeryd

Jönköping

Susanne Haltiner Nordström

8

2014:05 

Röjningsrösen i Källarp. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 148:1 och 149:2–4 inför utvidgning av bergtäkt inom Källarp 2:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping

Anna Ödeén

70

2014:06 

Kvarteret Bägaren 2 och 3. Arkeologisk förundersökning inför planerad dragning av fjärrvärme inom fastigheten Bägaren 2 och 3, Jönköpings stad, Kristine församling (pdf, 7 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Claes Pettersson

20

2014:07 AU + FU

Riksväg 32 genom Bredestad och Marbäck. Arkeologisk utredning och förundersökning av Bredestad RAÄ nr 2:1, 26:1, 39:1-2, 53:1, 55:1 och 175 samt Marbäck RAÄ nr 167 och 168 inför ny dragning av riksväg 32 inom Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar i Aneby kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

Bona, Örle, Berga, Eket och Kulla, Bredestads och Marbäcks socknar

Aneby

Kristina Jansson & Ingvar Röjder

 

104

2014:08

Fossil åker utmed väg 47. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 351, 354, 358, 359, 360 och 362 inför nydragning av väg 47 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > 

Alseda 

Vetlanda

Anna Ödeén

112

2014:09

StadsGIS Jönköping och Eksjö. Utvecklingsprojektet Arkeologiskt GIS för Jönköping och Eksjö, RAÄ Jönköping 50:1 och RAÄ Eksjö 134:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

 

Jönköping och Eksjö

Linnéa Kallerskog & Ingvar Röjder

58

2014:10

Kvarteret Götaland 6. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom del av RAÄ nr 137:1 Jönköpings slott inför dränering inom stadsäga 1184 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Ann-Marie Nordman & Susanne Haltiner Nordström

8

2014:11

Fjärrkyla i Västgötagatan, Skolgatan samt Brunnsgatan. Arkeologisk för- och slutundersökning inom del av RAÄ nr 50:1, medeltida kulturlager inför fjärrkylaledningar inom Västgötagatan, Skolgatan samt Brunnsgatan (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Susanne Haltiner Nordström

44

2014:12

Slättelund 3. Arkeologisk utredning inför utökning av tomtmark (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

Jan Borg

8

2014:13

Boplatsanläggningar inom Ekhagen 2:1. Arkeologisk förundersökning inför husbyggnation inom Ekhagen 2:1 (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

Jönköping

Jönköping

Jan Borg

18

2014:14

Äldre bogårdsmurar på Svenarums kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inför vatten och avloppsledning inom Svenarums kyrkogård (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

Svenarum

Vaggeryd

Tomas Areslätt

26

2014:15

Blästbruk på Axamo. Arkeologisk undersökning av Sandseryd RAÄ 171 med fler inom Axamo industriområde (pdf, 2 MB, nytt fönster) > 

Sandseryd

Jönköping

Ann-Marie Nordman

50

2014:16

Kvarteret Apoteket 1 och 5. Arkeologisk undersökning 1978 inför nybyggnation inom fornlämning 50 (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Susanne Haltiner Nordström

46

2014:17

Medeltida kulturlager i Nygatan. Arkeologisk förundersökning vid ledningsdragning av nya dagvattenledningar och anläggande av brunnar inom fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 (stadslager) i Nygatan, Jönköpings stad, Sofia församling (pdf, 7 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping 

Linnéa Kallerskog

24

2014:18

Vattenledning i Lindstad. Arkeologisk förundersökning inför ledningsdragning förbi RAÄ 120, 253 och 254 i Värnamo, Lindstad 1:5, 2:9 och 2:10 (pdf, 927 KB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

Ann-Marie Nordman

8

2014:19

Hällstorp 1:18. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 59:1 och 59:2 inför byggnation av gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping 

Anna Ödeén

8

2014:20

Arkeologi för riksväg 31 delen Öggestorp–Nässjö. Arkeologiska undersökningar utförda 1990 i Axlarp, Kullebo, Rödja, Äsperyd, Risabo, Gamlarp (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Forserum, Barkeryd samt Nässjö

Nässjö

Kristina Jansson & Moa Lorentzon

136

2014:21

Vindkraft vid Bordsjö. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftspark inom fastigheten Bordsjö 4:1 med flera (pdf, 2 MB, nytt fönster) > 

Askeryd

Aneby

Ådel V. Franzén

26

2014:22

Stigamo 1:31 och 1:32. Arkeologisk utredning inför planerad väg och tomter inom fastigheterna Stigamo 1:31 och 1.32 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping 

Anna Ödeén

10

2014:23

Under arbete

 

 

 

 

2014:24

Sjöåkra 1:23. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation inom Sjöåkra 1:23 (pdf, 10 MB, nytt fönster) >

Bankeryd

Jönköping 

Anna Ödeén

12

2014:25

Boplats Eurostop. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 179:1 inför nybyggnation inom del av fastigheten Ljungarum 1:1 (pdf, 3 MB, nytt fönster) > 

Ljungarum

Jönköping

Kristina Jansson

90

2014:26

Kvarteret Gruvan - en nyckel till medeltidsstaden. Arkeologisk undersökning av RAÄ Jönköping nr 50:1 inför planerad husbyggnation inom kvarteret Gruvan 1,3,4 och 6. Sofia församling i Jönköpings stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Kristina Jansson

128

2014:27

ReVision. Förstudie till de nya berättelserna om Jönköpings förflutna. Ändrade perspektiv 2009 till 2014 (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad m.fl.

Jönköping m.fl.

Claes Pettersson

82

2014:28

Hus och härdar på Visingsö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning av RAÄ 4:1 m.fl.inför nedläggning av bredband (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Visingsö

Jönköping 

Anna Ödeén

50

2014:29

Gettinge 6:5. Arkeologisk utredning inför planerad bergtäkt (pdf, 5 MB, nytt fönster) >

Vetlanda 

Vetlanda 

Jan Borg

16

2014:30

Tångerda 4:2. Arkeologisk utredning inför avstyckning av fastighet för husbyggnation (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

Moa Lorentzon

8

2014:31

VA-ledning Byestad–Flugeby. Arkeologisk utredning inför planerad VA-ledning mellan Byestad och Flugeby (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

Moa Lorentzon

26

2014:32

Mullsjö, Ruder. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför planerad villabebyggelse inom Ruder 1:7 (pdf, 11 MB, nytt fönster) >

Nykyrka 

Mullsjö

Ådel V. Franzén

20

2014:33

Bredgränd. Arkeologisk förundersökning/schaktkontroll införplanerad nyanläggning av markkabel i Bredgränd och Östra Storgatan, Kristine församling (pdf, 5 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Kristina Jansson

8

2014:34

Niotusen år i Smålandsstenar. Arkeologisk undersökning av RAÄ 404-406, vikingatida gravfält, fossil åker och stenåldersboplats inom fastigheten Nygård 2:1, Fållinge (pdf, 17 MB, nytt fönster) > 

Villstad

Gislaved

Jörgen Gustafsson (bidrag av Fredrik Engman & Carl Persson

250

2014:35

VA-ledning genom Friaredalen och Juneleden. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 50 inför VA-ledning genom Friaredalen och längs Juneleden (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Susanne Haltiner Nordström

18

2014:36

Årderspår och byggnadslämningar vid Åkers kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning i anslutning till RAÄ nr 33:1, 163:1 och 239:1 inför nya vatten- och avloppsledningar (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Åker

Vaggeryd

Anna Ödeén

24

2014:37

RV 40 mellan Nässjö och Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 1 inför breddning och delvis ny dragning av riksväg 40 mellan Nässjö och Eksjö. (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Nässjö, Norra Solberga, Eksjö och Höreda

Nässjö och Eksjö

Kristina Jansson

44

2014:38

Väg 40, förbifart Eksjö. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad ny sträckning av riksväg 40 söder om Eksjö stad (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Eksjö och Höreda

Eksjö 

Kristina Jansson

38

2014:39

Vindkraft i Askeryd. Kulturhistorisk förstudie av åtta områden för planerad etablering av vindkraft (pdf, 3 MB, nytt fönster) > 

Askeryd, Bredestad och Marbäck

Aneby

Ådel V. Franzén

44

2014:40

Hillarp 1:4 m fl. Arkeologisk utredning inför detaljplanering inomfastigheten Hillarp 1:4, 1:5 & Sibbarp 1:18 m fl (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Sävsjö

Sävsjö

Jan Borg

8

2014:41

Stensättning mellan Elgiganten och E4:an. Särskild arkeologisk undersökning av RAÄ Barnarp 200, stensättning, inför bebyggelse inom fastigheten Hyltena 1:21 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping

Jörgen Gustafsson

20

2014:42

Tjära, linolja och rökgarvat skinn. På spaning efter järnålderns kustbönder utmed Vätterns strand. Fördjupningsartikel inom ramen för särskild undersökning inom RAÄ-nr 339:1 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheten Gränna 8:4 (pdf, 2 MB, nytt fönster) > 

Gränna 

Jönköping

Håkan Hylén

20

2014:43

Remma by, Västra huset. Arkeologisk utredning av RAÄ nr 14:1, byggnadsminne Remma by, inför rekonstruktion av byggnad (pdf, 10 MB, nytt fönster) > 

Norra Unnaryd

Jönköping

Susanne Haltiner Nordström

14

2014:44

Västhorja 12:46 & 47. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 432 inför nybyggnation (pdf, 5 MB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

Jan Borg

16

2014:45

Nyupptäckta gravar vid norra gravfältet. Arkeologisk förundersökning vid Braheskolan inom fornlämningsområde till RAÄ 11:101 och 11:201 (pdf, 7 MB, nytt fönster) >

Visingsö

Jönköping

Anna Ödeén

20

2014:46

Stensholm 1:425. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inför planerad husbyggnation (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Hakarp

Jönköping

Anna Ödeén

8

2014:47

Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning och delvis ny sträckning av riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Nykyrka, Habo och Bankeryd

Mullsjö, Habo och Jönköping

Håkan Hylén

36

2014:48

GC och VA Kärda–Värnamo. Arkeologisk utredning, etapp 1, inom fastigheten Kärda 2:3 m.fl. (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

Kärda och Värnamo

Värnamo

Ingvar Röjder

20

2014:49

Mariannelund 9:1. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad område för handels- och industriverksamhet inom Mariannelund 9:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Hässleby 

Eksjö

Ådel V. Franzén

8

2014:50

Förhistorisk boplats vid Ekhagen. Arkeologisk förundersökning av RAÄ-nr Jönköping 256 inför planerad bostadsbebyggelse inom fastigheterna Vingpennan 1 och del av Ekhagen1:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Jönköping

Jönköping

Håkan Hylén

28

2014:51

Parkens gränser. Kompletterande undersökning med georadar av RAÄ Jönköping 250 Rosenlunds herrgårdspark sommaren 2014. Jönköpings stad och kommun. Modern Arkeologi och Jönköpings läns museum (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Claes Pettersson & Lars Winroth

44

2014:52

Ramkvilla–Torp VA. Arkeologisk utredning inför planerad VA-ledning mellan Ramkvilla och Torp (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Ramkvilla 

Vetlanda

Ingvar Röjder

18

2014:53

Eksjöhovgård 7:4 med flera. Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning för bostadsändamål inom fastigheten Eksjöhovgård 7:4 med flera (pdf, 9 MB, nytt fönster) >

Sävsjö (f.d. Vallsjö) 

Sävsjö 

Håkan Hylén

22

2014:54

Rastplats ”Vandalorum”. Arkeologisk utredning inför Trafikverkets anläggande av rastplats inom fastigheten Nöbbele 7:2 (pdf, 6 MB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

Håkan Hylén

8

2014:55

Slottsgatan vid länsmuseet. Arkeologisk förundersökning av del av RAÄ-nr 50:1, med anledning av åtgärder i gatumark i Slottsgatan (pdf, 8 MB, nytt fönster) > 

Jönköpings stad

Jönköping

Ingvar Röjder

10

2014:56

Pukaregården 1:1. Arkeologisk utredning och förundersökning inför planerad gång- och cykelväg inom fastigheten Pukaregården 1:1 (pdf, 8 MB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

Håkan Hylén

20

2014:57

Schaktningar längs Oxtorgsgatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 inför fjärrkylaledningar längs Oxtorgsgatan mellan Trädgårdsgatan och Barnarpsgatan (pdf, 7 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Susanne Haltiner Nordström

12

2014:58

VA-ledning mellan Börsebo och Gummarp. Arkeologisk utredning, etapp1, inför planerad sträckning för VA-ledning mellan Börsebo och Gummarp (pdf, 2 MB, nytt fönster) > 

Ingatorp, Bellö och Edshult

Eksjö

Ådel V. Franzén

30

2014:59

Dagvatten i Hamngatan. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ nr 50:1 och 137:1, inför dagvattenbrunnar och ledningsschakt i Hamngatan (pdf, 1 MB, nytt fönster) >  

Jönköpings stad

Jönköping

Susanne Haltiner Nordström

8

2014:60

Arkeologisk schaktkontroll inom område för det medeltida Jönköping. Arkeologisk förundersökning av medeltida kulturlager och lämningar inom fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Linnea Kallerskog & Anna Kloo Andersson

64

2014:61

Gunnarsbo 1:3. Arkeologisk utredning etapp 1 inom Gunnarsbo 1:3 m.fl. (pdf, 7 MB, nytt fönster) >

Nykyrka 

Mullsjö

Ådel V. Franzén

16

2014:62

Rådhusparken, Jönköping. Arkeologisk förundersökning inför trädplantering inom Rådhusparken, RAÄ 50:1 och 137:1, Jönköpings medeltida stad och slott (pdf, 2 MB, nytt fönster) >

Jönköpings stad

Jönköping

Susanne Haltiner Nordström

10

2014:63

Berg- och grustäkt i Västra Ekås. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför planerad berg- och grustäkt i Västra Ekås 1:14 och 1:15 (pdf, 967 KB, nytt fönster) >  

Ingatorp

Eksjö

Ådel V. Franzén

16

2014:64

Under arbete

 

 

 

 

2014:65

Åkers kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inom kyrkogården vid Åkers kyrka, RAÄ nr 163:1 och 239:1, inför VA-ledning inom fastigheten Åker 1:29 (pdf, 5 MB, nytt fönster) >

Åker

Vaggeryd

Susanne Haltiner Nordström

10

2014:66

VA-ledning mellan Bäckseda och Torshamn. Arkeologisk utredning, etapp 1 av planerad VA-ledning inom Hökås 1:3 m.fl. (pdf, 1 MB, nytt fönster) > 

Bäckseda

Vetlanda

Ådel V. Franzén

24

2014:67

Kolbottnar i Renstorp. Arkeologisk utredning inför utvidgning av grustäkt inom Renstorp 1:2 och 1:148 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > 

Månsarp

Jönköping

Anna Ödeén

8