Arkeologiska rapporter 2009

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid
2009:01 FU Gränna 8:8. Arkeologisk förundersökning inom Gränna 8:8 och RAÄ 169 inför nedläggande av jordkabel Gränna Jönköping A Ödéen 5
2009:02 AU Bogla 1:4, Bogla 1:35 samt Rogberga-Hyltan 1:16. Utredning inför planerad avstyckning av fastigheter för uppförande av villor Rogberga Jönköping H Hylén 5
2009:03 UN Kvarteret Valplatsen 4. Undersökning av boplatslämningar från äldre järnålder, inom RAÄ 97 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Hakarp Jönköping S Haltiner Nordström 16
2009:04 FU Odlingsröseområde samt torpmiljö i Hornaryd. Kartering och snittning av RAÄ 364, fossil åkermark, inför fjärrvärmeutbyggnad Värnamo Värnamo Å Vestbö
Franzén
4
2009:05 FU+UN Industri i Hedenstorp. Eldstäder på rad och en järnframställningsplats (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Sandseryd Jönköping J Ameziane 46
2009:06 FU En vapengrav i Odensjö. Förundersökning av gravfält från äldre järnålder samt avgränsning av bytomt inför byggande av bostadsområde (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Barnarp Jönköping J Borg 50
2009:07 FU Vindkraft i Oberga. Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 18, uppgift om hällkista, inför planerad uppställning av vindkraftverk inom fastigheten Oberga 2:2 Linderås Tranås R Wennerberg 4
2009:08 AU1 Röjningsrösen och kolbottnar. Inför planerad vindkraftsetablering väster om Fredriksdal (pdf, 2 MB, nytt fönster) > Almesåkra, Malmbäck Nässjö R Wennerberg 28
2009:09 AU1 Skogsbruk och stenålder längs Nissan. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Båraryd Gislaved J Gustafsson 17
2009:10 AU2 Läge för stenålder. Inför byggnation av gasledning mellan Gislaved och Limmared Båraryd Gislaved J Gustafsson 6
2009:11 FU Härdar i Öggestorp. Inför planerad industribyggnation invid gravfält RAÄ 27, 28, 29 m.fl. (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Öggestorp Jönköping J Gustafsson 10
2009:12 FU Boplatslämningar i Bredaryd. I samband med industribyggnation på fastigheten Bredaryd 41:4 Bredaryd Värnamo J Gustafsson 7
2009:13 Bredband i Rommelsjö. Schaktkontroll i samband med nedläggning av bredband mellan Tenhult och Öggestorp Öggestorp Jönköping J Gustafsson 6
2009:14 AU1 Vindkraft i Hallhult och Tapplarp. Inför planerad vindkraftsetablering (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Barkeryd Nässjö R Wennerberg 21
2009:15 AU1 Mer vindkraft i Topperyd. Inför planerad vindkraftsetablering (Pdf, 1 Mb, nytt fönster) > Barkeryd, Forserum, Malmbäck Nässjö R Wennerberg 20
2009:16 FU Röjningsrösen RAÄ 370 och boplatslämningar RAÄ 375, inför planerad ny sträckning för länsväg 1008. Säby Tranås B Enbäck
R Wennerberg
17
2009:17 FU Vrigstads gamla kyrka. Schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Vrigstad Sävsjö A Kloo Andersson 26
2009:18 FU Järnåldersgraven under missionshuset. Grav från järnåldern inom RAÄ 24 i samband med ombyggnation av Tånnö missionshus på fastigheten Norrtorp 1:2. Tånö Värnamo T Areslätt 4
2009:19 Utgår        
2009:20 FU Kvarteret Dovhjorten. Inför nybyggnation inom RAÄ 50, stadsdelen Öster, Jönköpings stad (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping S Haltiner Nordström 57
2009:21
återställning och partiell undersökning
Skadade gravfält i Linderås.RAÄ 11, 21 och 22 m.fl. inom fastigheterna Lilla Jordfällan 1:1, Hulan 1:1, Ekeberg 1:1 m.fl, med anledning av skadegörelse Linderås Tranås T Areslätt 8
2009:22 FU
Mur inom Jönköpings slott.
Schaktningar inför fjärrvärmeledning i Hamnparken, RAÄ 50, Jönköpings stad
Sofia församling Jönköping S Nordström 3
2009:23 FU Odling i Svedbrandshult. Inför planerad bergtäkt inom RAÄ 189 (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Mulseryd Jönköping J Ameziane 37
2009:24 Kvibille 137. Osteologisk analys av benmaterial från RAÄ 137 i Kvinille socken Kvibille Halmstad (Hallands län) A Kloo Andersson 9
2009:25 FU Fjärrvärme i Gränna. Schaktdragning i Gränna, RAÄ 79, inom kvarteren Grännapäronet, Trädgårdsmästaren m.fl. Gränna Jönköping M Karlsson 5
2009:26
AU etapp 2
Fägata i Västhorja – inför husbyggnation inom RAÄ 448 i Västhorja. Värnamo Värnamo A Kloo
Andersson
3
2009:27
återställning
Skadade gravar vid Tånnö missionshus. Återställning av skadade gravar inom RAÄ 24 på fastigheten Norrtorp 1:2 Tånnö Värnamo T Areslätt 8
2009:28 FU Vallgraven vid Rådhuset. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll vid Rådhuset Jönköpings stad Jönköping A Kloo Andersson 7
2009:29 FU Vallgrav till Jönköpings slott.
Inför tillbyggnation inom kvarteret Globen 7, RAÄ 50
Jönköpings stad
Sofia församling Jönköping S Haltiner
Nordström
4
2009:30 UN Husen i Rökinge. Arkeologisk undersökning inför planerad husbyggnation på fastigheterna Rökinge 15:17–18 och inom RAÄ 156 (pdf, 22 MB, nytt fönster) > Visingsö Jönköping A Ödeén 68
2009:31 FU Kvarteret Järnbäraren 1.
Förundersökning i samband med markundersökning inom RAÄ 50, Jönköpings stad.
Sofia församling Jönköping S Nordström 2
2009:32
arkeologisk schaktkontroll
Kristine kyrka. Schaktningar inför ny entré och fasadbelysning, RAÄ 50, Jönköpings stad Kristine församling Jönköping S Haltiner
Nordström
2
2009:33 FU Fjärrkyla på Lantmätargränd. Arkeologisk förundersökning för fjärrkyla på Lantmätargränd och Smedjegatan, fornlämning 50, Jönköpings stad Jönköpings stad Jönköping S Haltiner Nordström 3
2009:34 UN Kvarteren Gåvan och Gångaren. Arkeologisk undersökning inför byggnation av nytt polishus inom södra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 (pdf, 27 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping J Bekmose & R Wennerberg 40
2009:35 UN Kvarteret Göta. Arkeologisk undersökning inför uppförande av statliga verksbyggnader inom södra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 (pdf, 27 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping J-G Lindgren m bidrag av R Wennerberg 52
2009:36 FU Röjningsrösen vid Vidöstern. Arkeologisk förundersökning av, RAÄ 142 inför villabyggnation på Tånnö 1:2, 1:7 och 1:8 (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Tånnö Värnamo A Kloo Andersson 27
2009:37 FU Kvarteret Lunden. Arkeologisk förundersökning inför sanering av bensinstation, fornlämning 134 Eksjö Eksjö S Nordström 6
2009:38 UN Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings län (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Flera Flera J Ameziane 28
2009:39 Att öppna arkivet. Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation av ABM-hus inom del av kv. Diplomaten, fornlämning RAÄ 50, Kristine församling i Jönköpings stad, Jönköpings län Jönköpings stad Jönköping  A-M Nordman
C Pettersson
 48
2009:40 UN Den centrala periferin. Kv Diplomaten, faktori- och hantverksgårdar i Jönköping 1620–1790, RAÄ 50, Jönköpings stad (pdf, 22 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping A-M Nordman
C Pettersson
233
2009:41 UN Tyska madens gröna rum. Specialstudier till den arkeologiska undersökning i kv Diplomaten, RAÄ 50, Jönköpings stad (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping J Heimdahl
Å Vestbö Franzén
87
2009:42 AU Värnamo golfbana.
Arkeologisk utredning inför golfbaneutbyggnad.
Fryele Värnamo P Nicklasson 8
2009:43 FU Bränninges stenrör. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 329, 333, 403, 404 och 406, fossil åkermark, inom del av fastigheterna Bränninge 1:2 och 3:20 (pdf, 24 MB, nytt fönster) > Habo Habo A Ödéen 52
2009:44 UN Munksjöleden. Arkeologisk undersökning inför byggande av ny genomfartsled inom södra och östra delarna av Jönköpings slottsområde, RAÄ 137 (pdf, 8 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping J-G Lindgren & T Areslätt m bidrag av R Wennerberg 30
2009:45 Skrea kittel. Osteologisk analys av benmaterial från kittel i Skrea, RAÄ 29 (pdf, 792 KB, nytt fönster) > Skrea Falkenberg (Hallands län) A Kloo Andersson 30
2009:46 Öjaby 169. Osteologisk analys av benmaterial från RAÄ 169 (pdf, 179 KB, nytt fönster) > Öjaby Växjö (Kronobergs län) A Kloo Andersson 28
2009:47 Köpmansgatan i Laholm. Osteologisk analys av skelett från Köpmansgatan, RAÄ 19, i Laholm (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Laholm Laholm (Hallands län) A Kloo Andersson 20
2009:48 AU1 Barnarps-Kråkebo 1:6 m.fl. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför industriexploatering öster om Torsvik (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Barnarp Jönköping F Engman & R Wennerberg 22
2009:49 FU+UN Boplatsen på höjden. Arkeologisk för- och slutundersökning av järnålders-boplatsen RAÄ 229 inför planerad husbyggnation inom fastigheten Ljungarum 3:2 (pdf, 11 MB, nytt fönster) > Ljungarum Jönköping B Ajneborn 48
2009:50 AU Vretaholm 6:2 och Uppgränna 7:6. Arkeologisk utredning inför etablering av vindkraftverk, Gränna socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (pdf, 758 KB, nytt fönster) > Gränna Jönköping J Ameziane 18
2009:51 AU Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde. Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Båraryd Gislaved M Lorentzon 14
2009:52 FU Bäckaby bytomt. Arkeologisk förundersökning inom del av RAÄ 51 inför anläggande av ny parkeringsplats, Bäckaby socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län (pdf, 857 KB, nytt fönster) > Bäckaby Vetlanda R Wennerberg 8
2009:53 AU1 Milletorp och Herrstenstorp. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför vindkraftsetablering inom fastigheterna Milletorp 1:9 och Herrstenstorp 1:11, Korsberga socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Korsberga Vetlanda R Wennerberg 18
2009:54 FU Gravar på Östra kyrkogården. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Östra kyrkogården inför fjärrvärmedragning, Kristina församling, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län (pdf, 3 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping R Wennerberg 12
2009:55 AU Drumstorp 6:1. Arkeologisk utredning inför industrietablering, Säby socken i Tranås kommun, Jönköpings län (pdf, 16 MB, nytt fönster) > Säby Tranås J Ameziane 20
2009:56 Skelett på Kalmar slott. Osteologisk analys av benmaterial från yttre borggården på Kalmar slott RAÄ 54, Kalmar stad och kommun, Kalmar län (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Kalmar stad Kalmar A Kloo Andersson 26
2009:57FU RAÄ 166, Näs gamla tomt – arkeologisk förundersökning inom RAÄ 166, inför båthusbygge inom Näs 2:5. Visingsö Jönköping M Lorentzon 6
2009:58 AU Mällby 13:1. Arkeologisk utredning inför planerad panncentral och fjärrvärmeledning. Gränna Jönköping J Ameziane 6
2009:59 Skogseryds vindkraftspark. Kulturhistorisk förstudie inför vindkraftsetablering, Forserums och Malmbäcks socknar i Nässjö kommun, Jönköpings län (pdf, 28 MB, nytt fönster) > Forserums, Malmbäck Nässjö J Ameziane, Å V Franzén & A Lindgren 57
2009:60 AU Arkeologisk utredning inför husbyggnation inom fastigheten Karlslund 2:1, Vetlanda Vetlanda F Engman
C Samuelsson
13
2009:61 Kvarteret Bikten. Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Jönköpings stad Jönköping R Wennerberg 16
2009:62 UN En järnframställningsplats från romersk järnålder. Slutrapport över arkeologisk undersökning inom fastigheten Furuby 1:1 av en skadad blästbrukslämning, RAÄ 333, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län (pdf, 15 MB, nytt fönster) > Höreda Eksjö R Wennerberg 30
2009:63 FU Boplats och kolning i Tahe. Arkeologisk förundersökning av boplatsen RAÄ 214, samt kompletterande utredning inom Tahe 1:4, Månsarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Månsarp Jönköping A Ödeén 36
2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Flera Flera I Röjder 34
2009:65 Visingsö RAÄ 53B, södra gravfältet. Schaktkontroll och restaurering inför flyttning av infartsväg inom fastigheten Visingsborg 9:1 Visingsö Jönköping I Röjder 7
2009:66 FU Barnarps kyrkogård. Arkeologisk förundersökning inför bergvärme och eldragning inom Barnarps kyrkogård, Barnarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (pdf, 484 KB, nytt fönster) > Barnarp Jönköping I Röjder 6
2009:67AU Breddning av väg 993, delen Lyckås gård-Skärstad. Etapp 2, fastigheten Lyckås 2:1. Skärstad Jönköping I Röjder 5
2009:68 Under arbete        
2009:69 UN Stenålder och medeltid vid bron över Årån. Slutrapport över arkeologisk undersökning av nyupptäckt fornlämning inom Ed 1:33, Voxtorps socken i Värnamo kommun, Jönköpings län (pdf, 5 MB, nytt fönster) > Voxtorp Värnamo A-M Nordman 26
2009:70 Besiktning RAÄ 16 och 27, Lannaskede. Besiktning i samband med restaurering av Eskilstunakista RAÄ 16 samt upprätning av runsten RAÄ 27 Lannaskede Vetlanda A Kloo
Andersson
4
2009:71 AU Kaxholmen-Lyckås. Arkeologisk utredning inför byggnation av GC-väg. Skärstad Jönköping J Gustafsson 6
2009:72 AU Sentida stensträng utmed länsväg 195. RAÄ 255 med anledning av breddning av länsväg 195. Sandseryd Jönköping H Hylén 7
2009:73 FU Fortomterna. Del av förmodad bytomt, RAÄ 96, inför planerad byggnation inom fastigheten Ingeryd 2:24. Ölmstad Jönköping H Hylén 6
2009:74 AU+FU Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning. Mellan lv 151 och Nydalavägen. Inför vägbyggnation förbi RAÄ 430, 431 och 441 (pdf, 1 MB, nytt fönster) > Värnamo Värnamo J Borg 12
2009:75 Mossle – RAÄ 52 och 53. Schaktövervakning i samband med nedläggning av elkabel inom fornlämningsområde Värnamo Värnamo J Gustafsson 6
2009:76 AU Terminalbygge i Båramo. Arkeologisk utredning etapp 1 inom fastigheten Fåglabäck 2:6, Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Tofteryd Vaggeryd J Ameziane 22
2009:77 AU Nostorp 4:1. Arkeologisk utredning inför planerad byggnation av frikyrka inom fastigheten Nostorp 4:1, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län (pdf, 4 MB, nytt fönster) > Adelöv Tranås H Hylén 18
2009:78 UN Eldar, hus och ugn – brons- och järnålder i Råby. Arkeologisk undersökning av RAÄ 175 inför utbyggnad av industriområde inom fastigheten Råby 1:2, Skärstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (pdf, 15 MB, nytt fönster) > Skärstad Jönköping J Ameziane 82
2009:79 FU Boplats från äldre järnålder. Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 105 inom fastigheten Ölmstad 5:28 inför eventuell exploatering för bostadsändamål, Ölmstads socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (pdf, 7 MB, nytt fönster) > Ölmstad Jönköping H Hylén 48
2009:80 FU Kulturlager med slagg, Rogberga 2:14. Arkeologisk förundersökning av RAÄ 124 inför ledningsdragning inom Rogberga 2:14, Rogberga socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Rogberga Jönköping A Kristensson 7
2009:81 Boplats och ett långhus –
tusen år vid Brahekyrkan. Arkeologisk för- och slutundersökning av RAÄ 122, utmed länsväg 1001.
Visingsö Jönköping K Jansson
A Gustafsson
65
2009:82 Under arbete        
2009:83 AU Brunnsgården 1:2. Särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2 med anledning av planerad husbyggnation inom fastigheten Brunnsgården 1:2. Fryele Värnamo A Kristensson 5
2009:84 Vindkraft vid Margreteholm. Kulturhistorisk förstudie inför planerad vindkraftspark inom Margreteholm 1:1 m.fl. Nykyrka och Sandhems socknar, Mullsjö kommun, Jönköpings län (pdf, 28 MB, nytt fönster) > Nykyrka, Sandhem Mullsjö Å V Franzén 34
2009:85 FU Jönköpings slott. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom område för slottslämning, del av RAÄ nr 50, vid västra kajen Jönköpings stad Jönköping C Pettersson 4
2009:86 Eksjöhovgårds slottsruin, RAÄ 31, Vallsjö socken Vallsjö Sävsjö R Gullbrandsson  
2009:87AU Stigby 1:3, inför nybyggnation av två enbostadshus inom fastigheten Stigby 1:3. Visingsö Jönköping H Hylén 4
2009:88 FU Ödestugu Knutstorp 1:2, inom fornlämningsområdet till RAÄ 237, inför husbyggnation inom fastigheten Ödestugu Knutstorp 1:2. Ödestugu Jönköping H Hylén 4
2009:89 AU Fåglabäck 2:6. Etapp 2 inför byggnation av omlastningscentral. Tofteryd Vaggeryd A Ödéen  
2009:90 FU Schaktning för fjärrvärme, RAÄ 50, Jönköpings stad. Kvarteret Jästen, Västra Storgatan och Hospitalstomten. Sofia församling Jönköping Jönköping L Kallerskog 12+
bilagor
2009:91 AU Näsbyholm 1:29. Arkeologisk utredning inför planerad utvidgning av bergstäkt. Fryele Värnamo Å Vestbö
Franzén
4
2009:92 AU Unnaryd 8:10. Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av grustäkt. Norra Unnaryd Jönköping Å Vestbö
Franzén
4
2009:93 AU Nedläggning av jordkabel i Gränna.Inför planerad nedläggning av jordkabel mellan Gränna kraftstation och Mällby. Gränna Jönköping H Hylén  
2009:94 Triangelspår vid Månsarp. Arkeologisk utredning inför nytt triangelspår vid Månsarp inom fastigheterna Hustomten 1:2, 1:13, Röshult 1:14 och 1:15 m fl, Månsarps socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län (pdf, 6 MB, nytt fönster) > Månsarp Jönköping H Hylén 24
2009:95 Ledningsgrävning i Säby kyrka Tranås
(f.d. Säby)
Tranås A-M nordman 4
2009:96 AU1 Nissafors Bruk. Arkeologisk utredning, etapp 1, med anledning av planerat minikraftverk inom Nissafors Bruk, RAÄ 127, Källeryds socken, Gnosjö kommun (pdf, 19 MB, nytt fönster) > Källeryd Gnosjö L Kallerskog 40
2009:97AU Rogberga kyrkogård. Nyupptäckt järnpldersboplats RAÄ 174 vid runstenen RAÄ 20 Rogberga Jönköping A Kristensson 2+
bilagor
2009:98 Under arbete