Arkeologiska rapporter 2006

Rapportnr Titel SockenKommunFörfattare Sid

2006:01 AU

Sörsjö 5:1. Sökschaktgrävning inför planerad villabebyggelse

Värnamo

Värnamo

J Borg

3

2006:02 AU2

Byn vid Odens sjö. Inför planerat anläggande av bostadsområde och golfbana (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping

J Borg & C B Pettersson

39

2006:03 FU

Kv Mattan 2. Arkeologisk förundersökning med anledning av nybyggnation i anslutning till RAÄ 134

Eksjö

Eksjö

L Kallerskog

9

2006:04 FU

Eksjö kyrkopark. Antikvarisk schaktkontroll i samband med nyplantering av träd inom fornlämning 134

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

7

2006:05 FU

Kv Alen 4. Arkeologisk förundersökning med anledning av nybyggnation inom RAÄ 134

Eksjö

Eksjö

L Kallerskog

7

2006:06 FU

Optokabel i Eksjö. Antikvarisk schaktkontroll i samband med kabelgrävning inom fornlämning 134

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

5

2006:07 FU

Fjärrvärmeschakt i kv Alen 7 och 9. Antikvarisk schaktkontroll inför fjärrvärmedragning inom fornlämning 134

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

5

2006:08 FU

Kv Apoteket 1. Arkeologisk schaktkontroll/förundersökning med anledning av nybyggnation inom RAÄ 134

Eksjö

Eksjö

L Kallerskog

7

2006:09 FU

Kv Vågen Östra 1. Arkeologisk förundersökning med anledning av nybyggnation inom RAÄ 134

Eksjö

Eksjö

L Kallerskog

6

2006:10 FU

Kv Repslagaren 3. Antikvarisk schaktkontroll/förundersökning med anledning av nybyggnation inom RAÄ 134

Eksjö

Eksjö

L Kallerskog

6

2006:11 AU

"En god hapn för Båther och Skuter". Jönköpings äldre hamnlägen (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Ljungarum

Jönköping C Pettersson 22

2006:12 FU

Odling och landskapsförändring. Förundersökning för ny sträckning av länsväg 834 mellan Bodafors och Grimstorp (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Norra Sandsjö

Nässjö

F Engman

19

2006:13 FU

Östra Bakgatan. Med glimtar ur krukmakare Zacharias Bollings liv och verksamhet. Arkeologisk schaktkontroll vid grävningsarbeten inom fornlämning RAÄ 134

Eksjö

Eksjö

L Kallerskog

16

2006:14 FU

Kv Rådhuset. Arkeologisk schaktkontroll med anledning av uppförande av transformatorstation och schaktning för elkablar inom RAÄ 134

Eksjö

Eksjö

L Kallerskog

9

2006:15 UN

Kv Handelsmannen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation inom RAÄ 134

Eksjö

Eksjö

L Kallerskog

9

2006:16 FU

Regementsgatan och Österlånggatan. Arkeologisk schaktkontroll i samband med omgestaltning av gatumiljö inom fornlämning 134

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

8

2006:17 FU

Kv Falsterbo. Arkeologisk förundersökning i samband med planerad husbyggnation intill fornlämning 6 och fornlämning 164, Jönköpings östra stadsdel

Jönköpings stad

Jönköping

K Jansson

6

2006:18 FU

Linderås kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med dräneringsgrävning vid kyrkan

Linderås

Tranås

A-M Nordman

6

2006:19 FU

Nio härdar och en stenpackning. Arkeologisk schaktkontroll i samband med ledningsdragning och anläggande av nätstation inom fastigheterna Visingsborg 1:1 och 3:1

Visingsö

Jönköping

A Ödeén

7

2006:20

Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

56 socknar

11 kommuner

I Röjder & C J Sanglert

70

2006:21 AU

Kvarteret Nyckeln

Ljungarum

Jönköping

C J Sanglert

5

2006:22 FU

Kv Blixten

Jönköpings stad

Jönköping

K Jansson

8

2006:23 FU + UN

I Förfluten tid. Tidigneolitiska spår av mänskliga aktiviteter och rester av en äldre järnåldersboplats i Hisingstorp (pdf, 18 MB, nytt fönster) >

Ljungarum

Jönköping

J Ameziane

55

2006:24

Under arbete

 

 

 

 

2006:25 AU2

Segerstad-Torsvik. Inför byggnation av naturgasledning (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Reftele, Bredaryd & Kulltorp

Gislaved, Värnamo & Gnosjö

J Gustafsson

19

2006:26–44
FU. Arkeologisk samlings-rapport

Arkeologiska uppdrag i Eksjö 1983–2003. Nitton förundersökningar inom fornlämning 134

Eksjö

Eksjö

Red L Kallerskog & A-M Nordman

100

2006:45 UN

Kv Juvelen. Arkeologisk undersökning med anledning av Stiftelsen Bostadshus i Jönköpings planerade nybyggnation inom kv Juvelen 4, fornlämning 50, Jönköpings stad

Jönköpings stad

Jönköping

K Jansson

6

2006:46–49 FU

Fjärrvärme och fjärrkyla genom medeltidsstaden. Ledningsdragning för fjärrvärme och fjärrkyla genom kvarteren Gullvivan 13 och 17, kvarteren Guvernören 2 och 4, kvarteret Globen 7, Brunnsgatan, Vallgatan och Gjuterigatan, RAÄ 50, Jönköpings stad

Jönköpings stad

Jönköping

K Jansson

25

2006:50 FU

Arkeologi på slottet. Inför planerad byggnation intill Landstatshuset, kv Guvernören 1 och kv Götland 5, fornlämning 50, Jönköpings stad

Jönköpings stad

Jönköping

K Jansson

6

2006:51 FU

Byestadsgravfältet. Antikvarisk övervakning vid ledningsschaktning inom Byestadsgravfältet RAÄ 53

Vetlanda

Vetlanda

L Kallerskog

10

2006:52 FU

Kv Snickaren. Arkeologisk förundersökning med anledning av industrietablering (pdf, 22 MB, nytt fönster) >

Gränna

Jönköping

A-M Nordman

15

2006:53 AU

Nässja-Östanå (pdf, 443 KB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

L Häggström

10

2006:54 AU

Karlslund-Madhagen. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad markexploatering inom fastigheten Karlslund 2:1, Madhagen (pdf, 462 KB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

L Häggström

13

2006:55 AU

Brunnsgård. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planerad markexploatering inom fastigheten Brunnsgård 6:2 (pdf, 429 KB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

L Häggström

13

2006:56 AU

Stolphål i Sunnerby. Arkeologisk förundersökning inom fornlämningsområdet till RAÄ 52 samt utredning etapp 2 inför planerade vattenskyddsåtgärder på fastigheten Sunnerby (Gästgivaregården 1:1 (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Vrigstad

Sävsjö

L Häggström

15

2006:57 UN

Kv Jordgubben. Arkeologisk undersökning med anledning av Sveriges riksbanks nybyggnation inom kv Jordgubben 1, fornlämning 50, Jönköpings stad

Jönköpings stad

Jönköping

K Jansson

6

2006:58 AU1

Nöbbele 7:2 m fl. Odlingslämningar och förhistoriska boplatslägen på Nöbbeles utmarker (pdf, 891 KB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

C J Sanglert

16

2006:59 AU2

Ljungarum 3:2. Förhistoriska boplatslämningar sydost om Sagaholmshögen (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Ljungarum

Jönköping

C J Sanglert

16

2006:60

 

 

 

 

 

2006:61 UN

Boplats vid Nissan. Väg 611 – ny vägsträckning och bro över Nissan (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Båraryd

Gislaved

J Ameziane & A Gustafsson

25

2006:62

Smedjegatan 40. Arkeologisk dokumentation med anledning av markarbeten i fastigheten Smedjegatan 40 i kv Apeln, fornlämning 50, Jönköpings stad

Jönköpings stad

Jönköping

K Jansson

10

2006:63 FU

Villstad hembygdsgård. Sökschaktning inför utbyggnad av befintliga hus

Villstad

Gislaved

J Borg

3

2006:64 FU

Storegårdskyrkan. Nybyggnation för kyrkan, kvarteret Hunnen, fornlämning 134, Eksjö stad

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

4

2006:65 FU

GC-väg kv Hunne. Ny gc-väg inom, kvarteret Hunnen, fornlämning 134, Eksjö stad

Eksjö

Eksjö

S Haltiner Nordström

4

2006:66

Aranäs. Kulturhistorisk förstudie

Gränna

Jönköping

F Engman

22

2006:67 AU

Nöbbele 7:2, södra delen. Inför planläggning för verksamhetsområde inom del av fastigheten Nöbbele 7:2, Bredasten (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

R Wennerberg

13

2006:68 AU

Spårlös runsten & grav. Särskild arkeologisk utredning inför planerad om- och tillbyggnad av ICA Ivantum, Brunnsgård 6:1, Mejeriet 1 & 2

Vetlanda

Vetlanda

L Häggström

4

2006:69 FU

Centrumleden och Vattentorget. Antikvarisk schaktkontroll med anledning av nybyggnation av gång- och cykelväg samt omgestaltning av trafikplats inom fornlämning 134

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

12

2006:70 AU

Vid Finnveden motel (pdf, 8 MB, nytt fönster) >l

Tånnö

Värnamo

Å V Franzén

14

2006:71

Hjärtlandas väg. Kulturhistorisk förstudie inför ombyggnation av väg 761 genom riksintresse för kulturmiljövård, nr 17, Jönköpings län (pdf, 10 MB, nytt fönster) >

Hjärtlanda

Sävsjö

Å V Franzén

14

2006:72

Den hävdade utmarken. Kulturhistorisk förstudie inför bildande av naturreservat inom Östermoskog, Vaggeryds stg 375 m fl (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Byarum

Vaggeryd

Å V Franzén

20

2006:73 AU

Nöbbele 7:2, norra delen (pdf, 710 KB, nytt fönster) >

Värnamo

Värnamo

R Wennerberg

17

2006:74 AU

Flera gårdar i Rogberga? Sökschaktsgrävning inför planerad trafikplats vid Åkarp (pdf, 902 KB, nytt fönster) >

Rogberga

Jönköping

J Borg & N Nilsson

19

2006:75 FU

Gravar under golvet. Arkeologisk förundersökning i samband med fukt och mögelsanering i Barnarps kyrka (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping

K Jansson

15

2006:76

Avtryck efter Gudrun. Efterundersökning av stormskadade gravar (pdf, 4 MB, nytt fönster) >

Visingsö, Hultsjö, Kärda

Jönköping

J Ameziane

50

2006:77 AU

Lekeryd 2:36 m fl. Inför planerad byggnation av fastigheterna Lekeryd 2:36, 2:37, 2:40 samt del av 2:3

Lekeryd

Jönköping

A Ödeén

5

2006:78 AU

Övningsbanan vid Åsen. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad nybyggnation av körövningsbana inom del av Åsen 1:2 och 1:17

Sandseryd

Jönköping

Å V Franzén

10

2006:79 FU

Eds herrgård. PM angående UV-besiktning av porthus tillhörande Eds herrgård

Voxtorp

Värnamo

J Borg

6

2006:80 AU

Härdar i folkparken. Inför skolbygge på fastigheterna Folparken 1 och Norrby 3:1

Vetlanda

Vetlanda

A Kristensson

6

2006:81 AU

Vägen om Gislaved. Arkeologisk utredning, etapp 1, av ny vägsträckning för väg 27 förbi Gislaved (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Båraryd

Gislaved

Å V Franzén

20

2006:82 AU

Helmershus 5:34. Inför villabyggnation

Värnamo

Värnamo

A Kloo Andersson

6

2006:83 AU

Lagmansryd 1:3. Inför byggnation av bostadshus

Rydaholm

Värnamo

J Borg

3

2006:84 AU

Högalund. Arkeologisk utredning, etapp 1 inför byggnation inom del av fastigheten Högalund 7:1

Värnamo

Värnamo

B Ajneborn

4

2006:85 AU

1950-tal vid Vidöstern. Inför villabyggnation på Tånnö 1:2, 1:7 och 1:8

Tånnö

Värnamo

A Kloo Andersson

4

2006:86 AU

Murar kors och tvärs. Inför planläggandet av ny bebyggelse på Bästhorja 12:5

Värnamo

Värnamo

A Ödeén

3

2006:87 AU

Intensiv kolning i Källarp. Arkeologisk utredning av förmodad liggmila inför utvidgning av bergtäkt (pdf, 650 KB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping

R Wennerberg

20

2006:88 AU

Berghem 5:6. Arkeologisk utredning etapp 2, inför byggnation av enbostadshus med garage

Skärstad

Jönköping

B Ajneborn

3

2006:89 AU1

Vägval Bredestadsdalen. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad nybyggnation av väg 32 mellan Bredestad och Marbäck (pdf, 19 MB, nytt fönster) >

Bredestad och Marbäck

Aneby

Å V Franzén

36

2006:90 AU

Barnarp 3:1. Utredning inför planerad nybyggnation i Barnarp (pdf, 1 MB, nytt fönster) >

Barnarp

Jönköping

A Kloo Andersson & K Mellbo

15

2006:91 AU

Väg 152. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 inför ombyggnad av väg 152, Hillerstorp-Uppebo

Kävsjö

Gnosjö

B Ajneborn

4

2006:92 FU

Filmstaden. Två arkeologiska förundersökningar inför uppbyggnaden av Jönköpings nya Filmstad

Jönköpings stad

Jönköping

A-M Nordman

17

2006:93 AU

Bryggeritomten. Särskild arkeologisk utredning inför exploatering inom kv Gamla stan 1:1 samt del av Trollemaden 1

Eksjö

Eksjö

A-M Nordman

6

2006:94 FU

Tjärdal och röjningsrösen. Arkeologisk förundersökning inför exploatering inom del av fastigheten Karlslund 2:1, Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

B Ajneborn

16

2006:95 AU

Fossila odlingsspår i Mossbråsa. Arkeologisk utredning, etapp 1 inom del av Mossbråsa 1:2, Ekenässjön, Vetlanda, inför utvidgning av industriområde (pdf, 652 KB, nytt fönster) >

Vetlanda

Vetlanda

R Wennerberg

15

2006:96 FU

Ledningsschakt på Nävelsjö kyrkogård. Schaktning för dränering runt kyrkan

Nässjö

Vetlanda

A-M Nordman

10

2006:97 AU

Rökinge 3:10. Arkeologisk utredning inför byggnation av fritidshus på fastigheten Rikinge 3:10

Visingsö

Jönköping

A Ödeén

3

2006:98 AU2

Nederled 6:2. Arkeologisk utredning inför anläggandet av gång- och cykelväg

Rydaholm

Värnamo

A Ödeén

10

2006:99 FU

Odensjö allé. Undersökning inom Odensjö gamla bytomt inför breddning av allén, länsväg 845

Barnarp

Jönköping

S Haltiner Nordström

5

2006:100 FU

Bäckseda kyrka. Schaktövervakning vid dräneringsdragning på Bäckseda kyrkogård

Bäckseda

Vetlanda

S Haltiner Nordström

4

2006:101 FU

Södra Solberga kyrka. Schaktövervakning vid dräneringsdragning på Södra Solberga kyrkogård.

Södra Solberga

Vetlanda

S Haltiner Nordström

4

2006:102 FU

Lekeryd 2:3. Arkeologisk förundersökning inför planerad husbyggnation

Lekeryd

Jönköping

A Ödeén

6

2006:103 AU

Elsys föregångare. Arkeologisk utredning inför planerad husbyggnation på fastigheten Näs 1:9

Visingsö

Jönköping

A Ödeén

6

2006:104

Endurobana i Flishult. Inventering och inmätning av RAÄ 69, samt angränsande områden med röjningsrösen, inför etablering av endurobana

Näsby

Vetlanda

M Lorentzon

3

2006:105 AU

Forserum 7:1. Särskild utredning inför planerad utbyggnad av villaområde inom fastigheten Forserum 7:1

Forserum

Nässjö

B Ajneborn

3